Opleiding psychiatrie, de aandachtsgebieden

  • Kinder- en Jeugdpsychiatrie,
  • Volwassenenpsychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie

Regelmatig zijn er vacante aios-plaatsen in deze aandachtsgebieden. Wil je graag in aanmerking komen voor plaats in het aandachtsgebied KJP, volwassenenpsychiatrie of ouderenpsychiatrie: zie vacatures

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, biedt aiossen unieke kansen zich tot kinder- en jeugdpsychiater te ontwikkelen. De opleiding omvat niet alleen stages in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. De aios werkt ook in een trauma- en infantteam waaraan een hoogleraar is verbonden. Je maakt kennis met de problematiek van licht verstandelijk beperkte jongeren, met slechthorende jongeren en ook de ziekenhuispsychiatrie. Je leert werken in een dagbehandeling met heel jonge kinderen, een afdeling met agerende jongeren en een Intensive Care Unit binnen de BOPZ afdeling.

Herlaarhof is al meer dan 40 jaar de kinder- en jeugdafdeling van Reinier van Arkel; van oudsher verbonden met de kindergeneeskunde en kinderneurologie, met veel ervaring op het gebied van spraak en taal.
Binnen Herlaarhof functioneert een Research & Development-afdeling, de Programmaraad, die niet alleen evidence based programma’s heeft ontworpen, maar ook nauw verbonden is met het onderwijs binnen de opleiding.
Herlaarhof is tevens opleidingsplaats voor AVG-artsen, huisartsen, klinisch psychologen en GZ-psychologen.
Daarnaast zijn wij een van de landelijke Topreferente Traumacentra voor jeugd.

Zuiderbos, een cluster 4-school met 150 leerlingen, is nauw met Herlaarhof verbonden en bij de behandelingen betrokken. Er is een goede samenwerking met de kinderartsen en huisartsen in de regio, als ook met de Jeugdhulpverlening. Herlaarhof draagt bij aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum KJP en verzorgt ook onderwijs in de opleiding van Jeugdartsen. Herlaarhof verzorgt samen met GGz Breburg het onderwijs voor de kinderpsychiaters.
De aiossen nemen deel aan de landelijke onderwijsdagen


Volwassenenpsychiatrie

Het aandachtsgebied volwassenpsychiatrie kenmerkt zicht door de uitgebreide mogelijkheden om de volle breedte van dit vak te leren en een duidelijk profiel te kiezen. Wij hebben bekendheid verworven met onze stages voor psychotherapie en supervisoren met specifieke expertise op dit gebied. Ook psychiaters met meer oog voor de medisch-biologische facetten van het vak kunnen aan hun trekken komen. De positionering binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft ook mogelijkheden voor ziekenhuispsychiatrie zoals ECT-behandeling, stages somatiek en POP-poli. Er kan ook gewerkt worden aan de extra aantekening klinische farmacologie. Psychiaters die zich meer willen richten op sociale psychiatrie kunnen aan de slag met FACT-stages en stages in de verslavingszorg.

Het lokaal onderwijs vindt net als de basisopleiding plaats binnen het OOR Zuid-Nederland. Uitwisseling naar andere opleidingen is mogelijk.

De opleiders met aandachtsgebied volwassenen zijn prof dr. K.P. (Koen) Grootens en drs. A.M. (Toine) den Hollander 


Ouderenpsychiatrie

Het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie bij Reinier van Arkel is een inspirerende, uitdagende leeromgeving met oog voor persoonlijke kwaliteiten van de aios. Binnen de opleidingseisen zijn er voldoende mogelijkheden om aan specifieke wensen van de aios te kunnen voldoen. Alle facetten van het mooie vak van de ouderenpsychiater zijn optimaal gewaarborgd in ons centrum.

De ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel is gehuisvest in het centrum voor Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Hierdoor onderscheiden we ons van andere opleidingen en is de psychiatrische specialistische zorg optimaal geïntegreerd met de somatisch specialistische zorg. Er bestaat een goede samenwerking met de afdeling klinische geriatrie. Wij verzorgen de consulten en participeren in de geheugenpolikliniek. Er bestaat een mogelijkheid een somatische stage te volgen op de afdeling geriatrie of een andere afdeling in het algemeen ziekenhuis.

De ouderenpsychiatrie van Reinier van Arkel is aangesloten bij het landelijk onderwijs dat ontwikkeld is voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie. Daarnaast wordt lokaal regionaal onderwijs georganiseerd samen met GGZ Oost Brabant en GGz Breburg. Er bestaat een goede samenwerking met OOR Zuid-Nederland-Noord. Er worden gezamenlijke onderwijsdagen georganiseerd en onderlinge uitwisseling van stages is mogelijk.