Active Recovery Triad (ART)

ART bestaat uit begeleidwonen-teams en individuele begeleidingsteams (beide WMO-zorg) en de klinische ART-variant met de afdelingen Vijverhof, Magnolia, Intensieve Begeleidingsunit, Lichtboog en Waterboog.

Ieder mens heeft behoefte aan een stuk autonomie in zijn leven. Ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die, soms al jarenlang, in een ggz-instelling wonen. Vaak is hun herstel gestagneerd. Om dit te doorbreken is het ART-gedachtegoed ontstaan. ART staat voor Active Recovery Triad en betekent Actief herstel in de Triade. Het is ontwikkeld om het herstel van mensen weer op gang te brengen door hen de regie op het eigen zorgproces in handen te geven met behulp van een resourcegroep, naasten en professionals.