Bart van der Linden (psychiater)

Bart begon als AIOS bij Reinier van Arkel. Omdat hij het belangrijk vond zijn blik te verruimen maakte hij gedurende zijn specialisatie een uitstap naar de PAAZ van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis. Omdat op een PAAZ de ziekenhuispsychiatrie onderdeel is van de organisatie van het algemeen ziekenhuis. Dat is anders dan de ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel zelf. Bewust keerde hij hierna terug naar Reinier van Arkel. “De organisatie is middelgroot, groot genoeg dus om alle facetten van de specialistische ggz in huis te hebben, maar klein genoeg qua medewerkers en regio waarin we actief zijn, om overzicht te behouden.”

Zo kent Reinier van Arkel naast alle facetten van een specialistische ggz ook ziekenhuispsychiatrie forensische psychiatrie, het expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof, het Top ggz Psychotraumacentrum en wordt basis generalistische ggz geboden vanuit het bedrijfsonderdeel Ypse. Bart: “Dat brengt met zich mee dat je als psychiater bij Reinier van Arkel veel te kiezen hebt qua werkplekken en qua cliëntpopulatie.” Bart werkt nu met een multidisciplinair team voor de doelgroep volwassen cliënten met autisme, die worden behandeld op de hoofdlocatie in hartje ’s-Hertogenbosch.

“Als psychiater hecht ik er waarde aan een bijdrage te leveren aan het verbinden van de zorgonderdelen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren.”

Naast de behandelcontacten hier, hoort het draaien van diensten ook bij het werk binnen de specialistische ggz. Bart: “Het naast je werkzaamheden van overdag, actief zijn als achterwacht in de avond en nacht trekt een wissel, dat is zeker waar. Het betekent dat je in staat moet zijn om te begrenzen. Toch ervaar ik vooral de meerwaarde ervan. Het levert me een brede blik, in mijn diensten kom ik overal en werk ik met een diversiteit aan patiënten. Je ervaart in deze diensten echt de breedte van de organisatie, krijgt feeling met de verschillende werkplekken. Dat elkaar kennen vind ik waardevol; niet alleen vanuit collegiaal oogpunt maar ook voor de kwaliteit van zorg.”

 

Kwaliteit van zorg

Nog een reden waarom het Bart bij Reinier van Arkel prima bevalt, is de ruimte die hij ervaart om vanuit zijn medische discipline verbindingen tot stand te brengen tussen zorgonderdelen en collega’s. “Mijn rol als psychiater is de metaview te behouden. Vanuit een brede blik kijken naar wat goed is, niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook de kwaliteit van zorg in bredere zin. Op operationeel niveau behandel ik hier mensen met autisme. Bovenliggend zie ik nadrukkelijk een rol weggelegd voor ons als psychiaters in het tot stand brengen van verbinding tussen de diverse disciplines en zorgonderdelen. In mijn geval met bijvoorbeeld de specialistische teams en klinische voorzieningen Lichtboog, Waterboog en Trainingshuis autisme maar bijvoorbeeld ook met het IHT en HIC, allen gelegen op het zorgpark Voorburg in Vught en met het ziekenhuis.”

 

De kunst is te blijven samenwerken

Het bouwen van bruggen ‘tussen de verschillende eilanden’ vindt Bart uitermate belangrijk. De beweging naar netwerkzorg die Reinier van Arkel maakt kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.  Het komende jaar wordt het aantal regioteams uitgebouwd die nauw gaan samenwerken met de FACT-teams en ART-voorzieningen. Deze werken vervolgens samen met zogenaamde ‘expertiseclusters’ waarin een aantal diagnosegerichte poli’s opgaan, en met de ‘acute klinische voorzieningen’. “Zo’n transitieperiode doet een groot appel op het verbindend vermogen. Soms ontstaan er tegengestelde belangen maar de kunst is met elkaar te blijven samenwerken op de beoogde doelen,” aldus Bart.