Corine Verhoeven (psychiater)

Na leerzame jaren bij GGZ Noord-Holland Noord, keerde Corine in 2018 terug naar haar Bossche roots, om het laatste deel van haar psychiateropleiding af te ronden bij Reinier van Arkel. Dat ‘staartje’ bracht ze door op het Centrum voor Adolescentenpsychiatrie gehuisvest op de locatie Bethaniestraat, in het hartje van ’s-Hertogenbosch en binnen het Centrum voor Ouderen- & Ziekenhuispsychiatrie. Hier was ze een jaar lang werkzaam binnen de consultatieve dienst, de polikliniek gerontopsychiatrie en de POP-poli die zich richt op psychiatrische zorg voor de (zwangere) vrouw en haar pasgeboren baby.

Een veelheid aan mogelijkheden

“Na enkele jaren wonen in de Randstad, wilde ik terug naar mijn geboortestad ’s-Hertogenbosch om me te settelen,” vertelt Corine. “Jaren daarvoor sprak ik al eens met opleider Koen Grootens en de mogelijkheden bij Reinier van Arkel maakten toen al indruk. En het gevoel was goed.” Dat raakt aan meerdere elementen. “Die veelheid van mogelijkheden uit zich in de aanwezigheid van alle facetten van het vakgebied zoals de adolescentenpsychiatrie (nu onderdeel van onze divisie kinder- en Jeugdpsychiatrie) en bijvoorbeeld de ziekenhuis- en ouderenpsychiatrie onder het dak van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zelfs als je na een aantal jaren als psychiater een switch wilt in werkplek, kan dat gewoon binnen de instelling. Ook de lange historie  - Reinier van Arkel is ontstaan in 1442 en daarmee de oudste GGZ-instelling in Nederland - is mooi. Je proeft dat collega’s er trots op zijn.”

"Voor mij reikt het artsenvak verder dan alleen de patiëntenzorg. Die bredere interesse kan ik gebruiken in een actieve rol binnen de Medische Staf"

Het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie trok haar, na het afronden van haar opleiding tot psychiater, uiteindelijk het meest en is vandaag de dag dan ook haar werkplek. Corine: “De ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel is uniek in z’n soort. Er zijn meerdere klinische afdelingen en een grote variatie in psychiatrische poli’s voor uiteenlopende psychische aandoeningen. De ECT-behandeling die we bieden voorziet in een supraregionale behoefte voor mensen met een therapieresistente stemmingsstoornis. En dat alles in de directe nabijheid van het algemeen ziekenhuis, waarmee we met plezier samenwerken.”

 

Creatief zijn

Als psychiater is ze verbonden aan het Team Bipolaire Stoornissen waar ze volwassenen en ouderen met deze aandoening behandelt. “De aandoening boeit me. Gedurende een ziekte-episode kunnen mensen ernstig aangedaan zijn, maar tussen de episodes door kunnen ze juist vaak goed meedraaien in de maatschappij. Als psychiater daagt het me uit om creatief te zijn met de (medicamenteuze) behandelmogelijkheden in combinatie met de mogelijkheden om patiënten qua zelfmanagement versterken door bijvoorbeeld de psycho-educatie cursus.” Corine beschouwt de behandeling als een co-creatie met de patiënt. “De patiënt is primair zelf verantwoordelijk voor het herstel en ik als psychiater heb kennis en vaardigheden om daarbij te helpen.” Een nuance wil ze wat dat betreft graag maken in de brede beweging naar herstel die ggz-instellingen  - ook Reinier van Arkel  - maken. “Als medisch specialist blijft het mijn expertise om vanuit een diagnostische en medische inslag de patiënt te ondersteunen in het herstel. Ik leg me daarbij specifiek toe op dat medische stuk, maar werk nauw samen met de directe collega’s en partners in het netwerk voor de andere facetten van het herstel, bijvoorbeeld op maatschappelijk of sociaal gebied.”

 

Het vak reikt verder dan alleen de patiëntenzorg

Naast haar patiëntgebonden werkzaamheden, waarbij ook het draaien van diensten hoort, is ze sinds een tijdje ook voorzitter van de Medische Staf. “Voor mij reikt het artsenvak verder dan alleen de patiëntenzorg. Als medisch collectief dragen we bij aan de organisatie-brede kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid, borging van opleiding en wetenschappelijk onderzoek en zijn we geïnteresseerd in de bedrijfseconomische aspecten van de organisatie. Onze Medische Staf ontwikkelt zich hierin nadrukkelijk: we worden steeds professioneler en krijgen meer slagkracht.” De Medische Staf heeft juist in deze tijd waarin Reinier van Arkel zich volop ontwikkelt en vernieuwt naar netwerkzorg ook veel in te brengen. “Als Medische Staf kijken we samen met de vakgroep gedragswetenschappers, verpleegkundige adviesraad, ondernemingsraad en cliëntenraad, zorgvuldig en vanuit onze eigen professie mee in de transitie naar de uitbreiding van regioteams en herordening van specialistische poliklinieken.”

Corine is op haar plek in ’s-Hertogenbosch, bij Reinier van Arkel. “De collegiale sfeer, onder de psychiaters, maar ook in bredere zin, de ruimte die ik ervaar voor mijn professionele autonomie en de uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, die passen me.”