De Lichtboog

Werk je graag met (jong) volwassenen met complexe ASS problematiek? Dan hebben we voor jou de ideale werkplek. De Lichtboog is een behandelsetting in een woon/werkomgeving voor jongvolwassenen met autisme die in principe op een normaal begaafd niveau functioneren. Cliënten die hiervoor in aanmerking komen hebben als hoofddiagnose ASS, waarbij complexe (gedrags)problemen eerder regel dan uitzondering zijn. Individueel wordt gekeken naar mogelijkheden voor doorstroming naar vormen van zelfstandig(er) wonen en werken. Onze cliënten zijn adrem, veelzijdig, af en toe veeleisend en uitdagend. Allemaal hebben ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen met een juiste begeleiding.

Door het aanbieden van structuur en duidelijkheid bij zowel het wonen, werken als vrije tijd ontstaat er veiligheid. Vanuit deze veiligheid kan de cliënt zich zo goed mogelijk ontplooien. Er wordt gewerkt aan het in stand houden van vaardigheden en als dat kan aan uitbreiden/aanleren van nieuwe vaardigheden op de verschillende levensgebieden. Per individu wordt gekeken wat het maximaal haalbare is binnen deze gebieden.