Evi van Orsouw (verpleegkundig specialist)

Het is haar persoonlijke missie de zorg voor cliënten die kampen met suïcidale gedachten of gedragingen verder te verbeteren. Evi van Orsouw is bij Reinier van Arkel werkzaam in het expertisecentrum suïcidepreventie en in het team vroege interventie psychose (VIP). Volgens Evi, net afgestudeerd als verpleegkundig specialist, liggen er volop kansen voor ‘haar’ beroepsgroep om vanuit helicopterview praktijkervaringen en kennis van de wetenschap op dusdanige wijze met elkaar te verbinden dat het leidt tot nog betere zorg in de behandelkamer.  

"Als beroepsgroep zijn we bij Reinier nauw betrokken bij elkaar, samen vormen we een lerend netwerk, delen en inspireren elkaar met inzichten." 

Volop groeimogelijkheden  

Evi heeft de ambitie te ontdekken, te groeien, stappen te zetten. In de ongeveer acht jaar dat ze nu bij Reinier van Arkel werkt, kreeg ze volop mogelijkheden haar ambities waar te maken. Ze begon haar loopbaan als flexmedewerker na de studie Social Work. Evi: “Ik merkte dat ik behoefte had aan concretiseren, zeg maar het klinisch redeneren. Goed onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt. Ik was toe aan verdieping.” Daarom volgden de opleidingen HBO-verpleegkunde en verpleegkundig specialist ggz. Met steeds wisselende werk- en leerplekken binnen Reinier van Arkel; forensisch psychiatrische afdeling, FACT, team stemming en angst, gesloten opname voor ouderen, High Intensive Care. “Ik heb veel kansen gekregen, dat is echt ontzettend leuk, qua opleiding, qua projecten om aan mee te werken en qua werkplekken. Je leert de organisatie hierdoor in de volle breedte kennen, vormt een breed netwerk met collega’s en neemt een kijkje in ‘de keuken‘ van teams en zorgsoorten. Dat zorgt ook voor een verbreding van je eigen kennis,” aldus Evi.   

 

Als verpleegkundig specialist ggz verbind ik praktijk en wetenschap met elkaar  

Reinier biedt ook ruimte om als professional aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering. Dat ondervond Evi al tijdens haar afstudeeronderzoek voor de HBO-V waarbij ze het gedachtengoed van Positieve Gezondheid binnen het intakegesprek van cliënten met psychotische klachten vormgaf en implementeerde. Positieve gezondheid vormt organisatiebreed ook onderdeel van de beweging naar netwerkzorg waarbij eigen regie, herstel en inclusie voor cliënten voorop staan. Als verpleegkundig specialist ggz is kwaliteitsverbetering een van haar aandachtsgebieden, naast de behandelcontacten met cliënten. “Als verpleegkundig specialist heb ik de tools om vanuit een breder perspectief naar de cliënt en naar de zorg te kijken. Door de verbreding en verdieping van mijn zorginhoudelijke en wetenschappelijke kennis, kan ik uitzoomen, erboven hangen, dat is helpend. In de samenwerking met de verschillende disciplines van het multidisciplinaire team kan ik als verpleegkundig specialist juist weer zorgdragen voor verbinding. Dat ik door die lijnen met elkaar te verbinden kartrekker kan zijn in het implementeren van verbeteringen voor de cliënt, passend binnen de context van de organisatie, dat vind ik ontzettend leuk.”

Binnen het expertisecentrum suïcidepreventie gaf Evi de kwaliteitsverbetering een extra impuls door een verbreding van het aanbod met een individuele module. Een bestaande module die Evi herschreef met als doel te komen tot een veiligheidsplan, cliënten en professionals op een praktische manier aan de slag laat gaan en het daadwerkelijk contact maken tussen hulpverlener en cliënt vergemakkelijkt. Trots is ze op de ervaring van een cliënt die deze module volgde: “Deze liet me weten voor het eerst in jaren iets gedaan te hebben dat volgens hem ook écht hielp.”

 

Lerend netwerk  

De verpleegkundig specialist ggz is een relatief jonge beroepsgroep. Evi ziet het als een mooie uitdaging om in een relatief nieuw vak iets te brengen wat er eerder nog niet was. “Bij Reinier zijn we als beroepsgroep ook nauw betrokken bij elkaar, een gemêleerd gezelschap oud, jong, ervaren of net beginnend.” Met haar ruim 30 collega’s vormt ze een lerend netwerk met bijvoorbeeld regelmatige bijeenkomsten over actuele of zorginhoudelijke thema’s. “Zo dragen we samen zorg voor verdieping in het werk en vakgebied en delen en inspireren we elkaar met inzichten.”