Forensisch psychiatrische polikliniek

De forensisch psychiatrische polikliniek is voor cliënten vanaf 18 jaar die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, problemen hebben op as I en/of as II en daarnaast hulp en ondersteuning kunnen gebruiken bij zaken als verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten.

De kerntaak van het team is (terugval in) delict- of ander ongewenst gedrag te voorkomen bij cliënten met een forensische titel en bij reguliere cliënten bij wie sprake is van maatschappelijk problematisch gedrag. Het team biedt tevens consulten aan interne en externe ketenpartners.

De  polikliniek is laagdrempelig, toegankelijk en outreachend.