Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) Coornhert

Op Coornhert, de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), bieden we behandeling en/of verpleging aan mensen die een delict hebben gepleegd dat (mede) het gevolg is van de aanwezigheid van een psychische stoornis. De behandeling kan plaatsvinden tijdens of na de uitvoering van de feitelijke strafoplegging voor het delict. Kenmerkend voor de FPA is de combinatie van beveiliging én behandeling (beveiligende zorg). De FPA is de essentiële schakel tussen de forensische keten en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De FPA is gehuisvest op het Zorgpark Voorburg in Vught.