Herlaarhof, gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrie

Herlaarhof biedt specialistische ggz-zorg en is het expertisecentrum bij uitstek voor kinderen en jeugdigen, met de meest ernstige psychische aandoeningen, die stagneren in hun ontwikkeling in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben een ernstige psychische aandoening met comorbide problemen in het gezin, op school en met vrienden die vaak om een intensieve behandeling en begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners, in om chronische ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen. Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis.

Zorgvormen Herlaarhof

Diagnostiek in de volle breedte van de kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistisch expertise bij:

 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Trauma en hechting (Topreferent Traumacentrum, werkt samen met Psychotraumacentrum Zuid Nederland)
 • Persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling (i.s.m. Reinier+)
 • Licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige psychische aandoeningen
 • Infant Mental health

Consultatie en advies
o.a. in de vorm van de ‘vliegende brigade consultatie’ voor netwerkpartners en het expertteam

Behandelvormen:

 • HIC (High Intensive Care)-jeugd,
 • klinische behandeling LVB (Licht Verstandelijk Beperkt),
 • klinisch intensieve behandeling kinderunit (5-12 jaar),
 • FACT (Flexible Assertive Community Treatment),
 • IHT (Intensive Home Treatment),
 • dagbehandeling, poliklinische en ambulante contacten,
 • intensieve ambulante gezinsbegeleiding,
 • jeugdhulpverlening.