Het Hostel

Het hostel wil een veilige woonomgeving bieden voor 30 bewoners met een chronisch psychiatrische en verslavingsproblematiek. Middelengebruik is toegestaan maar alleen in de eigen ruimtes. Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen appartement.
Chronisch verslaafde cliƫnten zijn in hun leven vaak veel van hun rollen als familielid, ouder en werknemer kwijtgeraakt. De begeleiding richt zich erop zo veel mogelijk van deze rollen te herstellen.

Het hostel is een samenwerking van Reinier van Arkel met Novadic-Kentron. Het team is samengesteld uit medewerkers vanuit beide organisaties.