High Intensive Care volwassenen (HIC)

Op de HIC wordt kortdurend, klinische intensieve zorg geboden aan mensen die in ernstige psychische nood verkeren. Behandeldoel is de cliënt stabiel te laten worden in een omgeving waar veiligheid, rust en structuur geboden wordt, zodat hij zo snel mogelijk thuis verder kan herstellen. De opnameduur is maximaal drie weken.