Intensieve Behandel Unit (IBU)

De Intensieve Behandel Unit (IBU) is opgericht voor cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek een langdurige behandel- en begeleidingssetting nodig hebben. De cliënten wordt een gestructureerde woonplek aangeboden waarin het nemen van eigen regie een speerpunt is. De verpleegkundigen die werkzaam zijn op de IBU geven op een vriendelijke maar besliste wijze sturing aan de cliënt, rekening houdend met hun mogelijkheden en kwetsbaarheden. De bewoners van de IBU zijn zowel mannen als vrouwen die langdurig opgenomen zijn. De draagkracht en de frustratietolerantie van de cliënten zijn doorgaans laag.