Klinische behandelgroep (BW 38)

Op de klinische behandelgroep kunnen kinderen terecht voor observatie, diagnostiek en behandeling. Er kunnen maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar, met psychische, psychiatrische en ontwikkelingsproblemen opgenomen worden.
Onze klinische behandelgroep streeft naar een optimaal observatie- en behandelklimaat waarin kinderen en ouders/verzorgers zich veilig voelen om te leren. Samen met ouders/verzorgers en kinderen werkt het team aan vooraf opgestelde hulpvragen. Ouders vervullen een belangrijke rol op de groep.

Zorgaanbod
De kinderen worden binnen de zorgprogramma’s ADHD, autismespectrum-stoornissen, leerstoornissen, tic-stoornissen, gedragsregulatiestoornissen, emotionele stoornissen en traumabehandeling behandeld en/of begeleid.
De behandelduur kan variëren van enkele weken tot ongeveer 7 maanden bij intensieve behandeling.