Magnolia 1

Magnolia is een woonvoorziening voor volwassen en oudere cliënten met complexe psychiatrische problematiek en/of cognitieve problematiek door middelengebruik en/of levensfase-problematiek waarbij naast wonen ook behandeling wordt geboden. Er wonen 38 cliënten op Magnolia 1 en er wordt gewerkt in twee kernteams. De zorg vindt plaats binnen een 24-uurssetting op Zorgpark Voorburg in Vught.