Margret van der Leest (verpleegkundige)

Al 37 jaar werkt Margret van der Leest als verpleegkundige; ze haalde haar diploma ‘algemeen verpleegkundige’ bij het Groot Zieken Gasthuis, het huidige Jeroen Bosch Ziekenhuis. In die tijd - nu bijna onvoorstelbaar - was er een overschot aan zorgpersoneel. Het met goed gevolg doorlopen van je opleiding, bood je geen baangarantie. Na haar diplomering klopte Margret daarom aan bij Reinier van Arkel om de verkortte opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige te gaan volgen. Een besluit waar ze na al die jaren nog nooit spijt van heeft gehad. Tot op de dag van vandaag is ze met veel voldoening en plezier aan het werk bij Reinier.

De combinatie van somatiek en psychiatrie in haar werk, bevalt haar uitstekend. Margret: “Ik verbaas me nog dagelijks over hoe ingenieus het menselijk lichaam werkt. Hoe alles met elkaar in verbinding staat en hoe lichaam en brein elkaar beïnvloeden.” Haar achtergrond als A- én B-verpleegkundige maakte dat Margret gedurende haar loopbaan altijd heeft gewerkt op afdelingen waar juist deze combinatie goed van pas kwam. Bijvoorbeeld de stabilisatie- en behandelunit voor ouderen, de GAPZ, beide voorlopers van het huidige centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie waar ze ook een aantal jaren gewerkt heeft. En sinds een aantal jaren binnen Magnolia, een woonvoorziening voor mensen met naast een (ernstige) psychische aandoening, lichamelijke hulpvragen.

 

Grote organisatie met breed scala aan zorgmogelijkheden

Margret werkt inmiddels in de functie van kwaliteitsverpleegkundige wat betekent dat ze naast het werk op de afdeling actief is in onder andere de opzet en uitvoering van somatische scholing. “Bij Reinier van Arkel ervaar ik de ruimte om je als verpleegkundige verder te kunnen ontwikkelen. Het is een grote organisatie met een breed scala aan zorgmogelijkheden. Van ziekenhuispsychiatrie en High Intensive Care tot de wonen-in-de-wijk (ART) voorzieningen en FACT of andere ambulante zorgteams. Voor de onderlinge verbinding en het kennen van elkaars mogelijkheden, zou ik het ons gunnen om jaarlijks een dag bij een ander team mee te kijken. Niet alleen goed voor de kwaliteit van zorg maar het zorgt ook voor wederzijds begrip. Daar wil ik me de komende jaren nog graag hard voor maken.”

 

Heb je ideeën, dan zijn er mogelijkheden!

Waar corona in Nederland voor iedereen de leefwereld kleiner maakte, betekende het voor Margret gek genoeg een verbreding van haar ‘werkend leven’. “Omdat corona in Nederland uitbrak in Brabant waren we landelijk koploper als het gaat om het inrichten van speciale zorgunits voor ggz-cliënten met corona, met een eigen teststraat voor zorgpersoneel en met het vaccineren van cliënten en medewerkers. Ik had ideeën over hoe een en ander aan te pakken, die ik deelde met mijn manager. Hij bood me direct de ruimte om aan de slag te gaan ook al was de personele bezetting op de eigen afdeling best weleens krap. Het was ontzettend fijn om als verpleegkundige mijn expertise in te kunnen zetten bij de opzet van onze coronazorg. Te weten dat ik dit kon doen, mede omdat collega’s op de eigen afdeling ervoor zorgden dat de zorg daar doorliep.”

Haar betrokkenheid bij de somatische scholingen ontstond min of meer vanzelf. “Ook hier gold eigenlijk dat als je zelf graag iets wilt, er bij Reinier mogelijkheden zijn. Er ontstond door het vertrek van somatisch verpleegkundigen ruimte en ik had de benodigde kennis en achtergrond. Zo ben ik er langzaamaan ingerold en geef nu scholingen als voorbehouden handelingen en EHBO. Dat leidt van het een tot het ander. Zo word ik bijvoorbeeld door teams geconsulteerd om diabetes-scholing te verzorgen als er een cliënt met suikerziekte wordt opgenomen. Het team houdt zo de kennis op peil en voor mij betekent het dat ik op alle plekken binnen de organisatie kom.”

“Verpleegkundige is het mooiste beroep wat er is. Je hebt als geen ander de mogelijkheid om naast de ander te gaan staan, samen met mensen op zoek te gaan naar waar hun krachten liggen, wat bij hen past.”

Bijdragen aan de kwaliteit van het vakgebied van verpleegkundige, aan de ontwikkeling van de organisatie én aan de ontwikkeling van mensen, dat is waar Margret haar werkplezier aan ontleent. “Verpleegkundige is het mooiste beroep wat er is. Je hebt als verpleegkundige als geen ander de mogelijkheid om naast de ander te gaan staan, samen met mensen op zoek te gaan naar waar hun krachten liggen, wat bij hen past. Zo draag je bij aan de groei van mensen of het nu gaat om cliënten of bijvoorbeeld de ontwikkeling van leerling-verpleegkundigen. Op jaarlijkse bijeenkomsten als het Kennisfestival of een Kerstmarkt kan ik daar echt van genieten, als ik dan al die jonge collega’s zie aan wiens ontwikkeling ik in de loop der jaren heb mogen bijdragen.” Als een van de drijvende krachten van de Verpleegkundige Adviesraad zet Margret zich ook graag in voor de ontwikkeling van de beroepsgroep binnen Reinier van Arkel. “Ook hier geldt voor mij, als je de ruimte wordt geboden om mee te mogen denken en doen, dan pak ik dat met beide handen aan.”