Medium Care (MC)

Een opname op de Medium Care (MC) vindt plaats wanneer een ambulant behandeltraject of de begeleiding op een verblijfsafdeling tijdelijk niet toereikend is. De behandeling is gericht op het stabiliseren en herwinnen van het eigen functioneren, zodat de cliënt zo snel mogelijk weer terug kan keren naar de eigen woonsituatie. De opnameduur is maximaal drie maanden.