Onderzoekslijnen

Opleiden en wetenschappelijk onderzoek en de samenhang met ons TOPklinisch ggz-centrum zijn niet los van elkaar te zien. Dit bevordert de kwaliteit van de specialistische zorg en is stimulerend voor de ambities en ontwikkeling van medewerkers.

We richten ons primair op drie onderzoekslijnen:

Persoonlijkheidsstoornissen
Deze onderzoekslijn doet onderzoek naar vroegdetectie van persoonlijkheidsstoornissen. Persoonlijkheidsproblematiek uit zich op meerdere levensgebieden in verschillende levensfasen en kan het goed dagelijks functioneren sterk beïnvloeden. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak langdurige en dure zorg nodig. Dit maakt een vroege detectie bij kinderen en jongeren vanaf 12 jaar belangrijk om zodoende vroegtijdig gerichte interventies in te kunnen zetten. Met onderzoek naar diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek kunnen zij op een meer betrouwbare en valide manier in kaart gebracht worden. Behandelingen kunnen beter worden geïndiceerd en interventies kunnen gerichter worden toegepast.

Trauma en herstel
Deze onderzoekslijn omvat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van trauma en trauma gerelateerde problematiek, gericht op herstel van symptomen en functioneren om het vermogen van getraumatiseerde cliënten met de fysieke emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan, te versterken. Er is specifiek aandacht voor de complexe interactie tussen traumasymptomen en systemische en contextuele factoren. De onderzoekslijn wil vanuit therapeutisch perspectief een bijdrage leveren aan kennis en kunde rondom de inbedding van interventies binnen de context van trauma, systeem en maatschappij.

Klinische farmacologie
Deze onderzoekslijn omvat onderzoek op het gebied van medicatie dat directe relevantie heeft voor het dagelijkse leven van cliënten in de ggz. Het onderzoek richt zich op verbeterde farmacotherapie, het voorkomen en behandelen van bijwerkingen en het verbeteren van cliëntbetrokkenheid in farmacotherapiebesluiten (samen keuzes maken).