Onderzoekslijnen

Reinier van Arkel stimuleert haar medewerkers op verschillende manieren tot het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek zien we als een middel om de diagnostiek, behandeling en zorg te verbeteren, om dat te doen wat het beste is voor onze cliënten en hun naasten. En als een manier om de richtinggevende principes van Reinier van Arkel te toetsen. Daarom stellen we voor wetenschappelijk onderzoek tijd en middelen beschikbaar.

Onderzoek binnen Reinier van Arkel is praktijkgericht en een vertaling van de resultaten naar de praktijk is een onmisbaar onderdeel. De nieuwe inzichten passen we toe in onze zorg met nadruk op het bevorderen van het herstel van cliënten.

Wil je meer weten over het wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel of een onderzoek starten binnen onze organisatie? Neem dan contact op via [email protected].

Binnen Reinier van Arkel zijn vier onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn kijkt naar de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hoe het herstel van deze mensen bevorderd kan worden. Onze senior-onderzoekers vertellen je graag meer over hun onderzoeken.

Onderzoekslijn persoonlijkheidsproblematiek

Senior onderzoeker: prof. dr. Paul van der Heijden
e-mail: [email protected]

prof. dr. P.T. van der Heijden (Paul) - Radboud Universiteit (ru.nl)

Deze onderzoekslijn omvat studies naar het ontstaan van persoonlijkheidsproblemen, de ontwikkeling ervan, diagnostiek, behandeling en herstel. Er zijn experimentele studies, studies met behulp vragenlijsten en studies met behulp van interviews.

De meeste aandacht gaat uit naar de vroegdetectie en ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jongeren. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek ervaren vaak problemen in hun relaties met anderen, hebben emotionele problemen en ervaren een lagere kwaliteit van leven. Bovendien is er vaak sprake van sociaal-maatschappelijke problemen. Het is bekend dat vroegtijdige onderkenning en interventie het beloop en het herstel aanzienlijk kunnen verbeteren. Om deze redenen is er een vroegdetectie en interventieproject gestart waarin het herkennen en behandelen van transdiagnostische factoren die kwetsbaar maken voor persoonlijkheidsproblemen centraal staan.
Meer informatie

 

Onderzoekslijn trauma en herstel

Senior onderzoeker: prof. dr. Elisa van Ee
e-mail[email protected]

prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa) - Radboud Universiteit (ru.nl)

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek naar diagnostiek en behandeling van trauma en traumagerelateerde problematiek. Er is specifiek aandacht voor de complexe interactie tussen traumasymptomen en systemische en contextuele factoren. De onderzoekslijn wil vanuit therapeutisch perspectief een bijdrage leveren aan kennis en kunde rondom de inbedding van interventies binnen de context van trauma, systeem en maatschappij. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. Elisa van Ee is daar bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’.
Meer informatie

 

Onderzoekslijn gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie

Senior onderzoeker: prof. dr. Koen Grootens
e-mail[email protected]

prof. dr. Koen Grootens MD PhD | Tilburg University

Deze onderzoekslijn omvat onderzoek op het gebied van medicatie dat directe relevantie heeft voor het dagelijkse leven van patiënten in de ggz. Het onderzoek richt zich op verbeterde farmacotherapie, het voorkomen/behandelen van bijwerkingen en het verbeteren van patiëntbetrokkenheid in farmacotherapiebesluiten (shared decision making).
Meer informatie

 

Onderzoekslijn herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz

Senior onderzoeker: Koen Westen
e-mail[email protected]

Koen Westen | Avans Hogeschool

Deze onderzoekslijn omvat het onderzoek naar het werken in een netwerk van organisaties, professionals, cliënten en naasten ten behoeve van het welzijn van cliënten met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Vanuit een verpleegkundig en agogisch perspectief wordt ingezet op onderzoek ter bevordering van de positie van de cliënt en het herstelproces.
Meer informatie