Psychotraumacentrum Zuid Nederland

Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC-ZN) is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum voor getraumatiseerde asielzoekers, vluchtelingen, veteranen, geüniformeerde hulpdiensten en oorlogsslachtoffers. Het centrum is specialist in de behandeling van mensen met complexe Posttraumatische Stress-stoornissen (PTSS) en biedt poliklinische en deeltijdbehandeling aan individuen en in groepen. Er is veel aandacht voor de specifieke culturele en systemische context. Er wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden waaronder Multi-Family Therapy (MFT), Virtual Reality Therapy (VRET) en specifieke interventies voor gezinnen van veteranen zoals ADAPT. Het PTC-ZN participeert in diverse landelijke en internationale psychotraumanetwerken en is aangesloten bij het Landelijk Zorgsysteem Veteranen. Het centrum is gehuisvest in ’s-Hertogenbosch en heeft een spreekuurlocatie in Roermond.