Reinier²

Acute psychiatrie, Sociale psychiatrie, Forensische psychiatrie en Ouderenpsychiatrie

Bij Reinier² vermenigvuldigen we de waarde van Reinier door in samenwerking met onze netwerkpartners het herstelproces van de cliënt en zijn naasten optimaal te faciliteren.
De specialistische ggz-zorg van Reinier² is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun naasten.
Reinier² is verdeeld in vier onderdelen:

 1. Reinier Sociale psychiatrie
 2. Reinier Acute psychiatrie
 3. Reinier Forensische psychiatrie
 4. Reinier Ouderenpsychiatrie

Doelstellingen Reinier²:

 • Iedere cliënt heeft een resourcegroep.
 • We zijn als netwerkpartner aanwezig en beschikbaar in de regio.
 • Aanmeldingen voor Reinier² worden in de regio gedaan bij de regionaal aanmeldprofessional.
 • Afsluiting van zorg vindt plaats door een warme overdracht.
 • De ambulante regioteams zijn 24/7 telefonisch bereikbaar voor ondersteuningsvragen. (Deze bereikbaarheid is geen crisisdienstfunctie, daarvoor blijft het IHT-team verantwoordelijk).
 • De zorgmodellen FACT (Flexible Assertive Community Treatment), VIP (Vroege Interventie Psychose), IHT (Intensive Home Treatment), ART (Active Recovery Triad) worden modelgetrouw uitgevoerd en zijn op elkaar afgestemd en vormen onderling samen met externe netwerkpartners een EPA zorgnetwerk.
 • Er wordt gewerkt naar de wettelijke kaders zoals verwoord in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Forensische zorg.