Reinier Forensische psychiatrie

De forensisch psychiatrische zorg is bedoeld voor volwassenen die als gevolg van een ernstige psychische aandoening en/of ernstige psychosociale problematiek delictgedrag of maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zij komen daardoor in aanraking met justitie of dreigen daarmee in aanraking te komen. De forensisch psychiatrische zorg wil (de kans op) herhaling verminderen en daarmee de samenleving veiliger maken, de problemen van cliƫnten verminderen en hen de controle teruggeven over hun gedrag en leven.

Dit zorgnetwerk kent drie zorgvormen:

  • Forensisch FACT team (voorheen Forensisch Psychiatrische Polikliniek)
  • Forensisch Psychiatrische afdeling (FPA)
  • ART Forensisch: beschermd wonen