Reinier Ouderenpsychiatrie

Reinier Ouderenpsychiatrie biedt behandeling en begeleiding aan oudere mensen met een ernstige psychische aandoening. Ook biedt Reinier Ouderenpsychiatrie consultatie en advies aan collega’s organisatiebreed en externe netwerkpartners. We bieden ambulante behandeling en begeleiding in de vorm van FACT en poliklinische behandelmogelijkheden en kortdurende klinische opname in samenwerking met Reinier+.

De klinische wooncentra Magnolia, Vijverhof en Klimop, gelegen op Landgoed Voorburg bieden (intensieve) 24-uurs zorg.