Reinier Sociale psychiatrie

Zorgvormen Reinier Sociale psychiatrie

  • Flexible Assertive Community Treatment (FACT)
  • Vroege Interventie Psychose (VIP)
  • Active Recovery Triad (ART) bestaande uit begeleid wonen teams en individuele begeleidingsteams (beiden WMO zorg) en de klinische ART variant met de afdelingen Vijverhof, Magnolia, Intensieve Begeleidings Unit, Lichtboog en Waterboog.

Reinier Sociale psychiatrie is regionaal georganiseerd met (behoud van) specialistische ggz expertise. Dagbesteding wordt in de regio aangeboden waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reguliere voorzieningen.

Vanuit Reinier2 dragen we zorg voor de burgers met een ernstige psychische aandoening die dak- en/of thuisloos zijn. In dit kader zijn er samenwerkingsverbanden met Maatschappelijke Opvang Den Bosch en Novadic-Kentron. De komende jaren zetten we ons, samen met de netwerkpartners, in voor de realisatie van een Housing First team, een tweede Hostel en een ‘Voorziening in het groen’.
Het realiseren van herstelwerkplaatsen en respijtzorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening is voor de komende jaren van belang om de ambulantiserings-opgave succesvol te realiseren. Deze voorzieningen worden operationeel door ervaringsdeskundigen gerund.