Reinier+ Specialistische behandelteams

Onze specialistische behandelteams bieden diagnostiek- en behandeltrajecten primair gericht op symptomatisch herstel (binnen de context van de zes levensgebieden zoals gedefinieerd binnen het concept positieve gezondheid) met een duidelijk behandeldoel en behandelduur. De teams bedienen mensen met diverse diagnosen en gebruiken vergelijkbare maar niet-identieke methodieken. Met name stemmings- en angststoornissen komen vaak voor, waarbij veelvuldig sprake is van spoed en crisis. Voor andere aandoeningen waaronder autisme spectrumstoornissen, ADHD, PTSS en bipolaire stoornis is het behandelaanbod in belangrijke mate specifiek. Voor de doelgroep adolescenten hebben we een apart diagnostiek- en behandeltraject (transitiepsychiatrie) en werken we nauw samen met Herlaarhof.

De bovenvermelde factoren bepalen mede in hoeverre het behandelaanbod van deze teams ook in de subregio vertegenwoordigd moet zijn.
Om onze expertise zo effectief mogelijk in te zetten werken we, daar waar nodig, samen met andere teams intern, en netwerkpartners extern.

Specialistische behandelteams Reinier+

 • Team ADHD
 • Team Adolescentenpsychiatrie
 • Team Autisme
 • Team Bipolaire Stoornis
 • Team Licht Verstandelijk Beperkt & Psychiatrie
 • Team Stemming & Angststoornisen
 • Team Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychotraumacentrum Zuid Nederland
 • Deeltijdbehandeling
 • Poli Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
 • Poli Pediatrie, Obstetrie en Psychiatrie
 • Poli Second Opinion Farmacotherapie
 • Consultatieve psychiatrie
 • Electroconvulsietherapie
 • Dagbehandeling
 • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
 • En in samenwerking met ReinierĀ²:
 • Polikliniek Gerontopsychiatrie
 • Polikliniek Middelenafhankelijkheid
 • Polikliniek Cognitie
 • Polikliniek Stemming en Stabiliteit