Remon Geuze (psychiater)

Professionele vrijheid en groeimogelijkheden: die binden Rémon Geuze, psychiater in het FACT-team, al tien jaar aan Reinier van Arkel. Hij vertelt over zijn werk: “Er zijn richtlijnen en tegelijkertijd is er veel autonomie bij het indelen van je behandelingen. Jij bepaalt als psychiater zelf wat nuttig en zinvol is.” Lees in dit artikel meer over zijn ervaring.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen worden door het FACT-team (flexible assertive community treatment) geholpen om hun leven weer zelf zinvol vorm te geven. Het team bestaat uit verschillende professionals, zoals psychiaters, psychologen en casemanagers. Naast het ziektebeeld is er aandacht voor dagbesteding, gezonde leefstijl, relaties en financiën.

Het FACT-team bij Reinier van Arkel werkt samen als een mierenkolonie: als één team met één taak. Daarom starten de teamleden ook vier keer in de week samen met een cliëntenbespreking. Rémon: “In deze club mensen heb je nooit het gevoel dat je er alleen voor staat. En de lunch op vrijdag is voor mij echt een rustpuntje in de werkweek.”

“Het FACT werkt samen als een mierenkolonie; als een team met een taak. Je hebt nooit het gevoel dat je er alleen voor staat.”

“Ik ben gelovig opgevoed. Vanuit de Bijbel leerde ik over 'de geest, de ziel en het lichaam.’ Zo ontmoette ik als kleine jongen voor het eerst ‘het vak psychiatrie’ – het fascineerde me meteen.” Als Rémon opgroeit en eindelijk zelf op de opleiding tot psychiater belandt, begint onder andere zijn leertherapie: “Een vast onderdeel van de studie waarin je bij een psychotherapeut op de stoel zit om te reflecteren op jezelf en je leven; heel interessante processen waarvan je leert als mens.”

 

Systeemtherapie inzetten

Deze leerprocessen wil Rémon dan ook graag de rest van zijn loopbaan vasthouden. Dat kan bij Reinier van Arkel. “Ik ervaarde dat systeemtherapie voor veel behandelingen een nuttige toevoeging is: een vorm van therapie die de omgeving van de cliënt erbij betrekt. Daar heb ik me vervolgens in verdiept met een opleiding tot systeemtherapeut bij Euthopia.”

Dankzij deze verdiepingsslag helpt hij veel mensen met deze therapievorm. “Een cliënt met autisme was op zoek naar passende medicatie om zijn depressie te verminderen. Door met partner en kinderen in gesprek te gaan, konden we de communicatie en onderlinge steun verbeteren en was veranderen van de medicatie niet meer nodig.”

Rémon zet zijn ervaring als psychiater graag in om collega's klaar te stomen voor hun functie. Deze begeleiding hielp hemzelf bij zijn start bij Reinier van Arkel namelijk ook. Op die manier van betekenis zijn voor nieuwe medewerkers geeft hem veel energie.

 

Laat je werk aansluiten op je leven 

Rémon is vader binnen een jong gezin. Daarom wil hij zijn werk graag zó indelen dat het aansluit op de rest van zijn leven. “Door de vrijheid in mijn baan kan ik mijn kinderen in de ochtend in alle rust naar school brengen.”

Buiten de praktische invulling bouwt Rémon zijn werk als het ware om zijn persoonlijke eigenschappen heen: “In mijn dagelijks leven ben ik nieuwsgierig, onbevooroordeeld en denk ik graag creatief en buiten de lijntjes. Al die persoonlijke eigenschappen kan ik ook kwijt in mijn werk.”