Rolieke van Harn

Rolieke van Harn is psychiater bij het regioteam Den Bosch Noord West van Reinier van Arkel. Ze verhuisde ooit naar Den Bosch voor de liefde, maar bleef er voor de gezelligheid: “Je kunt er niet omheen: de Brabantse gezelligheid is voelbaar. Die sfeer bevalt me goed. Elke donderdag is er een personeelsborrel in de stamkroeg om de hoek. We hebben een WhatsAppgroep voor iedereen die daar heen gaat; daarin zitten zo’n honderdzestig collega’s.” Ze werkt nu bijna zes jaar bij Reinier van Arkel en ervaart volop ruimte voor pionieren en innoveren, bijvoorbeeld rondom de opstart van het regioteam.

Reinier van Arkel beweegt naar netwerkzorg. Onderdeel van deze beweging vormt de toevoeging van regioteams aan onze zorgnetwerken bestaande uit FACT-teams, ART-voorzieningen, clusters voor aanvullende ambulante specialistische behandeling, klinieken, Ypse en Herstelacademies. Een regioteam behandelt en begeleidt cliënten in de leeftijd van 24 tot en met 65 jaar woonachtig in een bepaald postcodegebied. Rolieke: “Cliënten die wij in het regioteam zien voor een intake zitten hier -in beginsel- direct op de juiste plek. Dat is echt anders dan voorheen, toen we diagnose-specifieke intakes verrichten. Het doorschuiven van poli naar poli, op zoek naar de best passende (diagnose-gestuurde) behandeling behoort daarmee tot het verleden.” De behandeling sluit direct aan bij de hulpvraag en de hersteldoelen die de cliënt zelf stelt. “Doordat we transdiagnostisch werken, kunnen we beter kijken naar een traject op maat. Na een uitgebreide intake bundelen we vanuit verschillende expertises onze kennis en methoden. We starten vaak met een aantal algemene interventies; dat helpt de cliënt vaak al op weg. De meeste behandelingen bieden we vanuit het regioteam en daarbovenop kunnen cliënten waar nodig modules volgen bij een expertisecluster; dat scheelt de cliënt onnodig stigma, wachttijden en doorverwijzingen.”

Regioteam een toffe werkplek ook al is het soms pionieren
De regioteams zijn nog relatief nieuw en volop in ontwikkeling bij Reinier van Arkel. Dat vraagt om pionieren als team en om voortdurende afstemming met andere zorgprofessionals binnen Reinier van Arkel om samen vorm en inhoud te geven aan voor de cliënt best passende zorg. Het vraagt ook om kaders die niet altijd vooraf te bedenken zijn maar juist ontstaan door met elkaar aan de slag te gaan.

“Dat is nog zoeken, aftasten, verkennen,” aldus Rolieke. “Wat daarbij helpt is dat de collega’s van het regioteam allemaal vanuit een andere plek uit de organisatie bij het regioteam zijn komen werken. Dat maakt dat we een brede generalistische blik hebben en goede lijntjes. Het vraagt elkaar opzoeken, het gesprek aangaan, soms op casusniveau om zo tot beleid te komen.”

“In het regioteam is geen dag hetzelfde, je ziet alle hoeken van ons vak en er zijn geen twee cliënten met eenzelfde behandelplan.”

Dat er voldoende uitdaging te vinden is, weet Rolieke wel zeker: “Een simpel voorbeeld is dat ik het regioteam vanaf nul mee mocht opstarten, samen met collega’s. Het met elkaar een team starten geeft je ook echt de ruimte om het met elkaar te maken zoals je denkt dat het moet zijn.”

Het werken in het regioteam bevalt haar uitermate goed. Dat komt onder andere door de diversiteit aan onderliggende problematiek, de nieuwe werkwijzen waarbij ze pragmatisch aan de slag gaan en de samenwerking met netwerkpartners. “Door die brede scope is geen dag hetzelfde, je ziet alle hoeken van ons vak en er zijn geen twee cliënten met eenzelfde behandelplan.” Het wordt nooit saai, vertelt Rolieke.

 

Ook buiten het werk leuke collega’s

Wat ze dan nog in haar vrije tijd doet om zich op te laden? Rolieke: “Ik organiseer karaokefeestjes! Vooral voor mensen uit mijn sociale kring, maar soms ook voor een groep collega’s. Dan halen we hapjes en drankjes in huis, maken cocktails en regelen een grote karaoke-installatie. Iedereen is welkom; het is altijd gezellig. Dan zing je opeens een duet met iemand wiens naam je tot voor kort alleen van mailconversaties kende. Dat vergroot alleen maar het werkplezier!