Ronald Vonk (psychiater)

Reinier van Arkel heeft als een van de weinige ggz-instellingen een eigen locatie in een algemeen ziekenhuis. Ons Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie bevindt zich binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Laat dat nu nét de werkplek zijn van Ronald Vonk. Ronald, psychiater,  ziet er samen met zijn collega’s van de multidisciplinaire teams, zowel volwassenen als ouderen met een bipolaire of complexe stemmingsproblematiek.

“Ik werk al heel mijn carrière bij Reinier van Arkel; dan moet het wel goed zijn!“

Merkbaar meerwaarde

Ronald: “Ik duid mezelf als ‘stemmingspsychiater’, geen officiële benaming maar het geeft mijn specialisatie duidelijk weer. Dat mijn werkplek zich in het algemeen ziekenhuis bevindt komt de kwaliteit van zorg die we bieden aan mensen met complexe stemmingsproblematiek ten goede. De lijnen met de medisch specialisten van het JBZ zijn kort, de samenwerking goed. Een medicijn als lithium is heilzaam voor de geest, maar kan schadelijke gevolgen hebben voor de nierfunctie. Periodiek spreek ik hier in het ziekenhuis met de nefroloog over zorgdilemma’s en casuïstiek.” Al zijn digitale overlegmogelijkheden ruimschoots voorhanden, Ronald ervaart meerwaarde in het elkaar écht kennen en gemakkelijk bij elkaar binnen kunnen lopen. Als psychiater maakt hij ook deel uit van het ECT-team; een behandelvorm waarbij nauw samengewerkt wordt met de collega’s van de anesthesie.
Beluister de Podcast van de grote visite met de dokters Vonk

 

Netwerkzorg: dagelijkse kost

De beweging die Reinier van Arkel maakt naar netwerkzorg, herkent Ronald duidelijk in zijn dagelijkse praktijk. “De inbreng en samenwerking met cliënt en zijn naasten zijn cruciaal in het leven met de stemmingsklachten. De sociale impact van een stemmingsstoornis is enorm, juist hier geldt: je hebt het niet alleen. Het betrekken en nauw samenwerken met cliënt en naasten is hier dan ook een vaste waarde. “Triadisch werken zit in onze haarvaten” aldus Ronald
Net als de samenwerking met een veelheid aan netwerkpartners; van plusminus, de vereniging van en voor mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten of Steunpunt Zelfhulp ‘s-Hertogenbosch tot de Intensive Home Treatment of een klinische afdeling.

 

“Ik werk hier al mijn hele leven, dus het moet wel goed zijn”

Zo vat Ronald zijn loopbaan bij Reinier van Arkel kernachtig samen. “In 1995 startte ik binnen de huidige High Intensive Care als generalistisch klinisch psychiater. Ook hier had ik regelmatig van doen met mensen met een ontregelde stemming. Reinier van Arkel bood mij vervolgens de kans mijn wetenschappelijke ambities te verwezenlijken en onderzoek te verrichten in de genetische componenten van bipolaire stoornissen.”
Ronald promoveerde in 2016 met een proefschrift over de invloed van genen en omgevingsfactoren op het ontwikkelen van de bipolaire stoornis. In zijn onderzoek vergelijk hij gegevens van tweelingen  waarvan tenminste 1 van de 2 een bipolaire stoornis heeft, met gegevens van tweelingen zonder de aandoening. “Naast het proefschrift heeft het opgeleverd dat ik een actieve bestuurder ben geworden bij KenBis,  waar ook Reinier van Arkel in participeert.”
Ontwikkelmogelijkheden bieden en een goed onderzoeksklimaat zijn elementen die Reinier van Arkel ook vandaag de dag hoog in het vaandel heeft staan. Met bijvoorbeeld een fellow- en partnership voor beginnende en ervaren psychiaters “De mogelijkheid om me persoonlijk te ontwikkelen, biedt me nog steeds werkplezier en zorgt, zelfs na al die jaren, voor een grote loyaliteit.”