Shari Adhin (psychiater)

De oudere mens is, naast dat ze er een groot hart voor heeft, beroepsmatig interessant voor psychiater Shari Adhin. “De klachten waarmee ouderen die ik ontmoet op de kliniek komen, kunnen allerhande oorzaken hebben. Het is mijn taak als ouderenpsychiater om de psychiatrische en/of somatische puzzel te leggen en ontwarren. Wordt een depressie veroorzaakt door eenzaamheid, verlieservaringen, is er sprake van dementie, verslaving? De hogere leeftijd is een factor om rekening mee te houden in de behandeling maar ook niet altijd veelzeggend; iemand van 80 jaar kan vitaler zijn dan een ander persoon van 60 jaar. Tegelijkertijd houd ik rekening met het gegeven dat de lichaamsfuncties op oudere leeftijd anders werken en er vaak sprake is van polyfarmacie, dat neem ik mee in mijn behandelafwegingen.”

Mijn leukste werkplek ooit

Shari begon bij Reinier van Arkel op Magnolia, een klinische voorziening voor ouderen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben, gelegen op het Zorgpark Voorburg in Vught. Vorig jaar maakte ze de overstap naar de acute opnamekliniek ouderen, onderdeel van het Centrum Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie gehuisvest in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. “Het is mijn leukste werkplek ooit! Dat zit hem deels in het bijzondere karakter van de werkomgeving waarbij we werken in de directe nabijheid van collega medisch specialisten van het JBZ en onderzoeksfaciliteiten van het algemeen ziekenhuis. Maar het is ook de fijne collegiale sfeer, met vakgenoten én met alle andere disciplines. Met plezier rijd ik iedere ochtend naar het werk.”

Binnen de vakgroep ouderenpsychiatrie is dit werkplezier een periodiek terugkerend onderwerp van gesprek. “We hechten er waarde aan om dit met elkaar bespreekbaar te maken; is iedereen nog blij op de plek waar hij werkt, is je persoonlijke situatie nog passend bij je werkomgeving.” Hier met elkaar aandacht voor hebben, komt de kwaliteit van de cliëntenzorg en de onderlinge samenwerking ten goede zo is de achterliggende gedachte. Een overstap naar een andere werkplek of -omgeving is binnen Reinier van Arkel ook gemakkelijk te realiseren; we beschikken over een brede diversiteit aan behandelvormen en -locaties.

“De acute opnamekliniek ouderenpsychiatrie binnen de unieke omgeving van het ziekenhuis en fijne collegiale werksfeer maken dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.”

De acute opnamekliniek ouderen beschikt over 32 bedden. Cliënten worden er meestal opgenomen na een verwijzing vanuit de polikliniek, FACT-team of het JBZ. “Omdat wij ook intensieve somatische diagnostiek en behandeling bieden en daarnaast een ECT-centrum hebben, ontvangen we ook gastplaatsingen vanuit de regio. Tevens nemen we ouderen met verslavingsproblemen op, na de detox bij ons kunnen ze voor verdere behandeling terecht binnen de verslavingszorg.”

 

Stukjes van de totale puzzel

Het betrekken van en samenwerken met het netwerk rondom de oudere zoals partner, kinderen en andere naasten is nadrukkelijk een onderdeel van de behandeling vertelt Shari. “Het systeem vormt een belangrijke informatiebron. Zij beschikken over aanvullende informatie in het kader van de diagnostiek en kunnen mede een inschatting maken van wat nog wel of niet haalbaar is bijvoorbeeld qua behandeling of in de thuissituatie. Deze informatie neem ik als psychiater mee in de afwegingen rondom het beleid. Het is een van de stukjes van de totale puzzel om te komen tot een behandelbeleid, die zo goed mogelijk aansluit bij zowel de wens als de mogelijkheden van de oudere. Daar mee bezig zijn als psychiater dat geeft me energie.”