Stageprofiel ART Rosmalen (sluitingsdatum 29 maart 2024)

Wat voor werkplek is het?
Beschermd wonen Rosmalen is een woonvoorziening waar de cliënten en hun naasten centraal staan. De doelgroep binnen onze BW is erg gevarieerd wat betreft hulpvragen, leeftijden en indicaties. We begeleiden cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar binnen onze woonvorm verblijven ook cliënten met een justitiële titel. De huizen waarin de cliënten wonen variëren van driepersoonshuizen tot appartementen in de wijk welke gehuurd worden door de bewoner zelf.

Onze ART-zorg (Active Recovery Triad) richt zich op het versterken van de eigen regie van de cliënt. We vinden het van belang dat iedere bewoner regie heeft over het pad dat diegene bewandelt. Mede hierom kiezen wij er voor dat de zorg vaak een-op-een aangeboden wordt. We werken actief samen in de triade met de cliënt en zijn naasten. Herstel-ondersteunende zorg is ons uitgangspunt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigheid.

Binnen Beschermd wonen Rosmalen werken we met drie vroege en twee late diensten. Jij werkt als stagiair(e) bovenop de formatie, wat inhoudt dat je altijd samen met een collega werkt.

In wat voor team kom je terecht?

Je komt terecht in een jong en gedreven team dat bestaat uit woonbegeleiders en twee afdelingsassistentes. De woonbegeleiding wordt verzorgd door zowel verpleegkundigen als krachten met een opleidingsachtergrond in Social Work. Als stagiair(e) krijg je dus input vanuit verschillende invalshoeken. Je krijgt binnen Beschermd wonen Rosmalen de ruimte om je eigen begeleidingsstijl te ontwikkelen als professional in spe.

Wat zijn zoal de werkzaamheden?

Als stagiair-woonbegeleider zijn je werkzaamheden binnen Beschermd wonen Rosmalen erg divers. Iedere dag ga je op bezoek bij een aantal cliënten aan de hand van een werkplanning. Je stemt de taakverdeling af met je collega’s. Buiten de dagelijkse werkzaamheden ga je mee naar afspraken en pak je samen met je collega’s ook neventaken op. Daarnaast is er volop ruimte voor jouw eigen invulling en ideeën. Wil je bijvoorbeeld een leuke activiteit organiseren voor de cliënten, dan is dit mogelijk.

Werktijden en stagevergoeding

  • Ruimte voor opleiding HBO Social Work 2e, 3e en 4e
  • Stageplaats voor 10 maanden
  • Professionele werkbegeleiding
  • Onregelmatige stage-uren (van 8:30-16:30 uur en van 14:30-22:30 uur)
  • Jonge en gedreven collega’s die jou de ruimte geven om jouw eigen begeleidingsstijl te ontwikkelen
  • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
  • Stagevergoeding: €343 bruto per maand bij 36 uur per week (conform CAO GGZ)
  • Informatie: Laura Kropman, praktijkopleider Reinier Academie [email protected]
  • Sollicitaties naar: [email protected]
  • Sluitingsdatum: 29 maart 2024