Stageprofiel Herlaarhof Jeugdhulpverlening

Herlaarhof Jeugdhulpverlening bestaat uit 3 groepen (twee in ’s-Hertogenbosch en één in Waalwijk) waar cliënten verblijven in de leeftijd van 8-18 jaar die door die door omstandigheden (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Deze cliënten hebben vaak te maken met een diagnose, en er zijn veel cliënten aanwezig die trauma- en hechtingsproblematiek hebben. Daarnaast kan het voorkomen dat er sprake is van pedagogische onmacht bij ouders. Per groep verblijven maximaal acht à negen cliënten.

Tijdens het verblijf op de groep werken de cliënten samen met de begeleider aan de doelen die in hun hulpverleningsplan staan. Elke drie maanden wordt de voortgang van de cliënt geëvalueerd en worden de doelen eventueel bijgesteld. Voor iedere cliënt ziet de begeleiding er anders uit, deze wordt afgestemd op ieders eigen situatie. De ouders/verzorgers en/of eventueel (gezins-)voogd worden betrokken bij de begeleiding. Bij de cliënten staan, naast doelen gericht op gedrag en psychiatrische problematiek, ook doelen gericht op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot zelfstandigheid centraal.

Het verblijf duurt zo kort als het kan, of zo lang als het nodig is. Sommige cliënten gaan weer terug naar huis, en krijgen bijvoorbeeld ambulante gezinsbegeleiding, anderen gaan naar een pleeggezin of richting een zelfstandigheidstraject.

Wie werken er (functionarissen)
Op de groep hebben de groepsleiders een pedagogische achtergrond. Het team wordt aangestuurd door een teammanager. Medewerkers van iedere groep werken in multidisciplinair teamverband samen met een praktijkondersteuner en gedragsdeskundige.

 Wie zoeken wij
Studenten van de HBO-opleiding Social Work, die zich in het derde jaar van hun opleiding bevinden.

Takenpakket
Je werkt mee aan de verzorging, opvoeding, ondersteuning en begeleiding van de cliënten binnen zowel de kaders van het individuele hulpverleningsplan als de kaders van de instelling. Op basis van de doelstellingen hanteer je de waarden en normen binnen het leefklimaat van de locatie en daar buiten. Je intervenieert bij crisissituaties en treedt handelend op bij calamiteiten. Je hebt contact met ouders/verzorgers en je werkt nauw samen met andere disciplines en netwerkpartners.
Je observeert doelgericht het gedrag van de cliënten en rapporteert hierover met behulp van het dossier.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e):

 • stevig in je schoenen (leren) staan en stressbestendig (leren) zijn;
 • kunnen reflecteren op je eigen handelen en dat van collega’s;
 • je kwetsbaar kunnen opstellen;
 • objectief kunnen observeren en signaleren van gedrag;
 • flexibel zijn en je snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties;
 • tolerant kunnen zijn ten opzichte van afwijkend gedrag;
 • kunnen omgaan met andere waarden en normen;
 • humor en relativeringsvermogen hebben;
 • jongeren zowel individueel als in groepsverband kunnen begeleiden;
 • om kunnen gaan met de emotionele betrokkenheid van het systeem;
 • affiniteit hebben met de doelgroep 8-18 jarigen;
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen functioneren;

Wat bieden wij?
- Stageplaats voor minimaal 10 maanden in een boeiende en leerzame omgeving;
- Stagetijden tussen 07.00 en 23.00uur; stageactiviteiten tijdens het weekend;
- Professionele werkbegeleiding;
- Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid;
- Stagevergoeding: volgens CAO GGZ

Inhoudelijke informatie kun je opvragen bij Steffie Kersten: [email protected]

Contactpersoon Reinier Academie Helene Mulder
[email protected]  of 06-10571173

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk maandag 24 mei 2021 gemaild worden naar [email protected]
De selectiegesprekken vinden in week 22 plaats.