Stageprofiel Magnolia Activiteitenbegeleiding (sluitingsdatum 21 april 2023)

Stage/Werken bij Magnolia activiteitenbegeleiding

Magnolia

Magnolia is een woongroep voor cliënten met meervoudige complexe psychiatrische problematiek. Op Magnolia is 24 uur per dag zorg aanwezig. De afdeling wordt onderverdeeld in 3 afdelingen met elk een A- en een B-unit. In totaal wonen hier 90 cliënten.

Voor wie is Magnolia?

Naast de bestaande psychiatrische en somatische problemen is psychogeriatrie een vaak voorkomende problematiek. Iedere cliënt heeft de beschikking over een slaap/woonkamer met eigen sanitair. De begeleiding is er vooral op gericht een zo huiselijk mogelijke sfeer neer te zetten, waarbinnen voldoende ruimte is voor de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Er wordt een vaste dagstructuur geboden, waarbij voor elke cliënt een individuele invulling wordt gemaakt. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die de individuele begeleidingsafspraken vastlegt in het begeleidingsplan. De persoonlijk begeleider stemt, daar waar nodig, af met verschillende zorgverleners en anderen die betrokken zijn bij de zorg en begeleiding (schriftelijk en mondeling).

Activiteitenbegeleiding

Binnen Magnolia is de functie van activiteitenbegeleiding recent opgeheven en worden de werkzaamheden nog wel als dusdanig uitgevoerd maar onder de functienaam begeleider A/B.

Als activiteitenbegeleider in de zorg organiseer je passende activiteiten voor cliënten of bewoners. Het doel is dat zij hun dagbesteding of werk op een zinvolle en plezierige manier invullen. Je laat ze bijvoorbeeld werken met muziek, beweging en spel, creatief, koken, media, etc.

Je doel kan ook zijn mensen individueel of in een groep leren weer zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. In overleg met de cliënt en diens persoonlijk begeleider stel je een activiteitenplan of rehabilitatieplan op. Je houdt daarbij zo veel mogelijk rekening met wat de cliënt wil en kan. Je kijkt en luistert goed naar de cliënten terwijl ze bezig zijn en maakt een verslag van je bevindingen.

Taken activiteitenbegeleiding:

 • Ontwikkelen, organiseren en begeleiden van activiteiten voor (dementerende) ouderen en volwassenen met een psychiatrische problematiek.
 • Rekening houden met de wensen en mogelijkheden van de cliënten.
 • Observeren van de activiteiten en is verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid van deelnemers.
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënten.
 • Evalueren van de activiteiten en rapporteren hierover.
 • Verzorgen en beheren van de benodigde materialen en de werkruimte voor activiteiten.
 • De activiteiten afstemmen op het doel van de individuele cliënt.
 • Samenwerken binnen een multidisciplinair team en overleggen waar nodig.

Wie werken er op Magnolia?

Er wordt multidisciplinair gewerkt. Binnen Magnolia zijn er verpleegkundigen (MBO en HBO), woonbegeleiders en verzorgenden die de dagelijkse zorg op zich nemen en de cliënten directe begeleiding geven. Het team ontvangt leiding van de teammanager en wordt zorginhoudelijk direct ondersteund door een behandelcoördinator. Naast deze disciplines is er een psychiater verbonden aan de afdeling.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e)

- Je hebt affiniteit met cliënten met een psychiatrische beperking.
- Je volgt een opleiding MBO MZ
- Je kunt duidelijk communiceren en kunt gestructureerd werken.
- Je kunt goed in een team werken, maar bent daarnaast ook zelfstandig.
- Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de cliënten.
- Je kunt en wilt reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.
- Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
- Je staat open voor feedback.
- Je kunt je eigen grenzen aangeven.
- Je toont initiatief.

Wat bieden wij?

 • Professionele werkbegeleiding
 • Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Een stageplaats met werktijden op basis van een regelmatig rooster
 • Stagedagen: nog niet duidelijk, waarschijnlijk maandag en dinsdag
 • Stagevergoeding volgens CAO ggz

Contactpersoon Reinier Academie, Laura Kropman: [email protected]

Sollicitaties kunnen tot 21 april 2023 gemaild worden naar: [email protected]