Stageprofiel Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD)

Werken en leren bij OAD:  help jij mee, iemand naar werk begeleiden?

Voor wie is de OAD?

OAD is voor iedereen in leeftijd van 21-67 jaar, met ggz-problematiek en een afstand tot de arbeidsmarkt, die graag (weer) aan het werk wil.

 Wat biedt de OAD?

OAD is een setting waar de deelnemer de eerste stap op weg naar werk (regulier, via werkbedrijf, of vrijwilligerswerk) kan maken, naar gelang de mogelijkheden en wensen van de deelnemer. Door middel van montage en inpak- en ompakwerkzaamheden, kan er getraind worden op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden zowel praktische uitvoering als universele werknemersvaardigheden. Hier kan bv ook het ontwikkelen van sociale vaardigheden onderdeel van zijn. Grote leerdoelen kunnen zijn:

  • Op tijd komen,
  • jezelf aan de afspraken kunnen houden, afmelden bij verhindering,
  • continuïteit in opkomst,
  • uitvinden waar je grenzen liggen/wat je aankunt qua uren arbeid per dag/week,
  • communiceren (leren aangeven waar je grenzen liggen/bewaken)
  • ondervinden waar je talenten/interesses liggen op werkgebied

 

Wie doet wat?

Op werkdagen bij OAD is er altijd minimaal een medewerker van Reinier van Arkel aanwezig samen met een medewerker van het werkbedrijf(WSD/Weener XL). De werkzaamheden zijn “het middel” om jezelf te kunnen ontwikkelen, en er wordt gewerkt naar vermogen. Door oog te hebben voor de aanwezige problematiek, en hier rekening mee te houden, proberen we iedereen op een passende werkplek te krijgen naar gelang de wens van de deelnemer.

Bij de cliënten staan, naast doelen gericht op gedrag, ook doelen gericht op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot zelfstandigheid centraal.

Wie zoeken wij

Studenten van de MBO-opleiding Maatschappelijke Zorg, die zich in de laatste fase van hun opleiding bevinden.

 Wat verwachten we van je?

- Affiniteit en, of enige kennis van, psychiatrie is wenselijk
- Sociaal en empathisch aangelegd
- Feedback kunnen geven en ontvangen
- Ook indien nodig assisteren bij de werkzaamheden van deelnemers
- Verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen
- Verantwoordelijk voor eigen leerproces

Wat bieden wij

- Stageplaats voor 20 uur per week met in ieder geval een ma, do en vrijdag erin; (evt. flexibel in vak tijd)
- Professionele werkbegeleiding;
- Stapsgewijze ontwikkeling naar zelfstandigheid;
- Stagevergoeding: volgens CAO GGZ

Contactpersoon Reinier Academie Laura Kropman:

[email protected]

Sollicitaties kunnen vóór 9 april 2021 gemaild worden naar:

[email protected]