Stage Vijverhof

‘Voor studenten die de uitdaging aan durven gaan……’

Vijverhof is een klinische behandelsetting voor volwassenen vanaf 18 jaar, onderdeel van Reinier van Arkel en gevestigd op Zorgpark Voorburg in Vught. Reinier van Arkel is een gezondheidzorginstelling, gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische en psychische problemen.

Wij bieden zorg, waarbij cliënten verblijven in een individuele of tweepersoons leefruimte. Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) waarbij sprake is van een gestagneerd hersteltraject. Er wordt gesproken van een ernstige aandoening wanneer gecoördineerde zorg en behandeling nodig zijn voor stabilisatie en herstel.

Wij bieden een hoge kwaliteit van zorg die is gebaseerd op het Active Recovery Triade (ART) zorgmodel en de uitgangsprincipes van herstel ondersteunende zorg. Omdat een sociaal netwerk de basis is om een gestagneerd herstelproces te doorbreken, wordt binnen Vijverhof actief gewerkt in de triade, namelijk samen met cliënt, zijn of haar familie/ naasten en in een samenwerking met andere zorginstellingen in de regio.

We verbinden aan de behandeling binnen Vijverhof een tijdspad van drie jaar. Met de huidige cliëntenpopulatie wordt individueel gekeken naar de benodigde tijd voor behandeling. De doelstelling is om binnen dit tijdspad herstel op gang te brengen, mogelijkheden voor ambulantisering te exploreren en optimaliseren en cliënten te laten uitstromen naar een plek naar wens.

Wie werken er op Vijverhof?

Op Vijverhof wordt multidisciplinair gewerkt. Binnen de afdeling zijn verpleegkundigen (MBO/HBO) en Agogen (HBO) die de cliënten ondersteunen/ begeleiden met werken aan herstel. Het team ontwikkelt zich tot zelfsturend en ontvangt leiding van de teammanager daar waar nodig is. Zorginhoudelijk word het team direct ondersteund door een behandelcoördinator. Naast deze disciplines is er een psychiater, psycholoog, ervaringsdeskundige en een activiteiten begeleider verbonden aan de afdeling.

Kenmerken van de toekomstige stagiair(e)

 • Affiniteit hebben met volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
 • Je kwetsbaar kunnen, durven en willen opstellen. Zodat je jezelf open kunt stellen binnen het team en op die manier kritisch naar jezelf kan/leert kijken.
 • Geduldig zijn. Dit is een belangrijke competentie omdat het vaak kleine stapjes zijn die moeten leiden tot een duurzame verandering.
 • Structuur bieden. Veel bewoners van de Waterboog hebben een grote mate van structuur nodig, je moet instaat zijn deze structuur te bieden.
 • Veiligheid bieden, veel cliënten ontlenen hun veiligheid aan jouw persoonlijkheid.
 • Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van de volwassenen met bijbehorende problematieken.
 • Kunnen en willen reflecteren op je eigen handelen en dat van je collega’s.
 • Je verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen leerproces.
 • Open staan voor feedback.

Wat bieden wij:

 • Stageplaats: student 3e jaars Social Work, Avans s’-Hertogenbosch
 • Stageplaats voor 10 maanden, gedurende het schooljaar 2022-2023
 • Professionele werkbegeleiding, stapsgewijs ontwikkeling naar zelfstandigheid
 • Stagedagen van 8 uur, met onregelmatige stage-uren
 • Stagevergoeding volgens CAO GGZ (243 euro per maand bij 36 uur per week)
 • Informatie: Laura Kropman, [email protected]
 • Solliciteren kan vóór 29 maart 2024.