Opleiding psychiatrie, de structuur

In de opleiding combineer je het werk als arts in opleiding tot specialist (AIOS) onder supervisie van een psychiater met het volgen van onderwijs. In principe kom je ieder half jaar op een andere stageplek met een nieuwe supervisor.

Structuur van de opleiding
Alle psychiatrie-opleidingen voldoen aan kwaliteitseisen die landelijk worden opgesteld en gevisiteerd. Op de website van de KNMG kun je terecht voor alle belangrijke informatie over de opleiding.
Het landelijk opleidingsplan 'De Psychiater, medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel' voor de opleiding psychiatrie in Nederland beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt, samen met het regionale / lokale plan, de basis voor het individuele opleidingsplan van de AIOS. Kijk op Landelijk Opleidingsplan (nvvp.net) voor meer informatie.

De meeste stageplekken bevinden zich op een van onze drie locaties: het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de hoofdlocatie in de Bethaniestraat en Zorgpark Voorburg in Vught.

Het onderwijsprogramma bestaat uit lokaal onderwijs (zoals klinische conferenties, referaten, somatisch onderwijs, journal club), regionaal onderwijs en supervisies in verschillende psychotherapieën (cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, systeemtherapie, psychodynamische psychotherapie). De logistieke organisatie van het onderwijs is in handen van Dianne Verstappen.

Locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis

Kliniek acute opname volwassenen
Kliniek acute opname ouderen
Kliniek Adolescenten Psychiatrie (CAP)*
Polikliniek (algemeen, POP-poli, ouderen)
Consultatieve dienst en polikliniek ziekenhuispsychiatrie
Stages aandachtsgebied ouderenpsychiatrie
Polikliniek en consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie in het ziekenhuis

Locatie Bethaniestraat

Polikliniek stemmingsstoornissen
Polikliniek persoonlijkheidsstoornissen
Polikliniek adolescentenpsychiatrie (CAP)*
Psychotherapie bij patiënten met persoonlijkheidsproblematiek*
Psychotraumacentrum (PTC)*

Locatie Vught

Crisisdienst/IHT
Kliniek acute opname/HIC
FACT-teams*
Psychoseteam
Kinder- en Jeugdpsychiatrie poliklinische stages (trauma, deprivatie en infants, LVB, ziekenhuispsychiatrie)
Kinder en Jeugdpsychiatrie (dag)klinische stages (infants, jonge kinderen, BOPZ afdeling met ICU, afdeling borderline ontwikkelingen, LVB, LVG)

*= stage aandachtsgebied volwassenen