Team ADHD

Team ADHD richt zich op dit moment op het herzien, actualiseren en specialiseren van het zorgaanbod. We hebben de ambitie de samenwerking met andere zorgaanbieders te versterken. Alle collega’s leveren hier een enthousiaste bijdrage aan.