Trauma- en infantteam

Het trauma- en infantteam heeft zich ontwikkeld tot een hoogwaardig team waar behandeling wordt geboden aan complex (vroegkinderlijk) getraumatiseerde kinderen en hun systemen. De infants (0-6 jaar) kunnen naast trauma voor alle problematiek worden aangemeld. Bij alle kinderen en jeugdigen kijken we o.a. naar voorbereiding, stabilisering, (trauma-) behandeling en integratie voor een zo optimaal mogelijke ontwikkelingsgroei. Dit alles binnen de context van het hele systeem.