Vriendendienst

De vriendendienst is een onderdeel van het vrijwilligerswerk van Reinier van Arkel en brengt vrijwilligers in contact met mensen die een behandelcontact hebben bij Reinier van Arkel. Zij wonen zelfstandig of in een beschermde woonvorm. Bezoek krijgen, samen naar de stad, fietsen, op een terras zitten…. het zijn alledaagse activiteiten die voor mensen met een psychische kwetsbaarheid niet vanzelfsprekend zijn.

Op het zorgpark Voorburg wonen mensen op verschillende afdelingen waar 24 uur per dag zorg en/of begeleiding geboden wordt. Onder hen zijn er ook met een aanvraag voor een maatje. Het contact met de vrijwilliger is hier in eerste instantie gericht op de aandacht van mens tot mens, en naar wens en mogelijkheden iets ondernemen.

Een vrijwilliger van de vriendendienst noemen we een ‘maatje’. Een maatje helpt mensen te participeren, de draad weer op te pakken, is een steuntje in de rug.

Mensen die in een beschermde woonvorm of zelfstandig wonen en bewoners van het zorgpark, kunnen via hun behandelaar of begeleider een aanvraag indienen via [email protected].