Vroege Interventie Psychose (VIP)

Bij een psychose is iemand verward en ziet, hoort, ruikt of voelt bijvoorbeeld dingen die er niet zijn. Wat je precies ervaart, verschilt per persoon. De klachten ontstaan vaak op jongvolwassen leeftijd en kunnen problemen veroorzaken op school, het werk of met familie of vrienden. Het VIP-team richt zich op de vroege herkenning en behandeling bij psychose. Snelle herkenning en behandeling leiden tot een vollediger herstel en een beter beloop. Daarnaast is de behandeling erop gericht een (volgende) psychose te voorkomen of deze zo kort mogelijk te laten duren.