Woongroep Haarsteeg

Woongroep Haarsteeg is een voorziening die een 24-uurs-woonbehandelsituatie biedt met een grote mate van onafhankelijkheid binnen een dorpse gemeenschap. Door middel van rehabilitatie en integratie streven we naar een optimale zelfontplooiing uitgaande van de individuele mogelijkheden van de bewoner. Om dit te bewerkstelligen beschikt woongroep Haarsteeg over achtpersoons-, vierpersoons- en tweepersoonshuizen en enkele eengezinswoningen voor 2 tot 3 personen.