Leren

Wil je jezelf ontwikkelen en ontplooien bij een organisatie waar bevlogenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan? Of het nu gaat om een stage, opleidingsplaats of bij- en nascholing: Reinier van Arkel is een organisatie waar je de ruimte krijgt te groeien en je verder te ontwikkelen. De Reinier Academie bundelt alle opleidingsfaciliteiten, wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering binnen Reinier van Arkel.

Continu ontwikkelen en de Reinier Academie

Reinier van Arkel hecht waarde aan continue doorontwikkeling van de zorg. We volgen hierbij de laatste ontwikkelingen op de voet om excellente zorg te bieden. Onze zorgprofessionals geven hier in de eerste plaats vorm en inhoud aan; door de continue samenwerking met cliënt, naasten en andere stakeholders weten zij wat goed is en wat nog beter kan. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van programmaleiders, kwaliteitsmedewerkers, de vakgroepen, kenniscentra en de kenniszwermen. Zorgontwikkeling wordt daarnaast gestimuleerd en gevoed door opleiding en onderzoek in de Reinier Academie.

Dit doen we deels ook in de Brabant Academie (A59), wat een samenwerkingsverband is van vier ggz-organisaties in de regio (GGz Westelijk Noord Brabant, GGz Breburg, GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel).

Daarnaast leveren we in A59 verband op vier thema’s samen hoog-specialistische zorg.Het betreft de onderdelen/thema’s: Psychotraumacentrum Zuid Nederland, niet- aangeboren hersenletsel (NAH), gedragsproblemen bij PHS, Somatische symptoomstoornis.

Onderzoek

Binnen Reinier van Arkel zijn vier onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn kijkt naar de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hoe het herstel van deze mensen bevorderd kan worden. Onze senior-onderzoekers vertellen je graag meer over hun onderzoeken.

Persoonlijkheidsstoornissen
Trauma en herstel
Gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie
Herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz

Stage psychiatrie in de opleiding tot klinisch geriater

De opleiding tot klinisch geriater duurt 5 jaar. De gebruikelijke volgorde van de opleiding is twee jaar interne geneeskunde, twee jaar somato-geriatrie en één jaar psycho-geriatrie in de opleiding tot klinisch geriater.

Al jarenlang is deze stage in de opleiding klinische geriatrie bij Reinier van Arkel erkend.