Bij- en nascholing

Leren is een continu proces in het leven van de medewerker en voor de zorg die we als Reinier van Arkel bieden. Opleiden en leren is een voortdurend proces dat van groot belang is voor de kwaliteit van zorg en voor de kwaliteit van onze medewerkers. Het onderdeel 'Continu Leren' van de Reinier academie maakt in nauwe samenwerking met de organisatie een opleidingsplan en geeft hier uitvoering aan.

E-learning

Reinier van Arkel kiest voor E-learning en het ontwikkelen van blended learning. E-learning is het online organiseren van leeractiviteiten, waarbij men interactief gebruik maakt van een computer in plaats van klassikaal onderwijs. De medewerkers kunnen via Learlinq leren wanneer het hen uitkomt en zelf het tempo en de tijd bepalen. Via dit systeem plannen wij ook alle klassikale cursussen voor onze medewerkers.

Continu ontwikkelen en de Reinier Academie

Reinier van Arkel hecht waarde aan continue doorontwikkeling van de zorg. We volgen hierbij de laatste ontwikkelingen op de voet om excellente zorg te bieden. Onze zorgprofessionals geven hier in de eerste plaats vorm en inhoud aan; door de continue samenwerking met cliënt, naasten en andere stakeholders weten zij wat goed is en wat nog beter kan. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van programmaleiders, kwaliteitsmedewerkers, de vakgroepen, kenniscentra en de kenniszwermen. Zorgontwikkeling wordt daarnaast gestimuleerd en gevoed door opleiding en onderzoek in de Reinier Academie.
Dit doen we deels ook in de Brabant Academie (A59), wat een samenwerkingsverband is van vier ggz-organisaties in de regio (GGz Westelijk Noord Brabant, GGz Breburg, GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel).

Daarnaast leveren we in A59 verband op vier thema’s samen hoog-specialistische zorg.Het betreft de onderdelen/thema’s: Psychotraumacentrum Zuid Nederland, niet- aangeboren hersenletsel (NAH), gedragsproblemen bij PHS, Somatische symptoomstoornis.

Onze contactgegevens

Contactpersonen:
Nancy van Gilst
Terry Mooren – Melaer
Zoubida Mojaed
Maartje Timmermans

Bezoekadres: Bethaniestraat 2, 5211 LJ ’s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 70058, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch