Samenwerking

Bij ons staat samenwerking met externe partners hoog in het vaandel. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen in de Brabant Academie, een samenwerkingsorganisatie van GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord Brabant en Reinier van Arkel.
Daarnaast werken we –onder meer in het kader van promotieonderzoek – samen met diverse universiteiten, onderzoeksinstituten en wetenschappelijke centra. Bij de informatie over de onderzoekslijnen noemen we de belangrijkste samenwerkingspartners.

Onderzoek

Binnen Reinier van Arkel zijn vier onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn kijkt naar de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hoe het herstel van deze mensen bevorderd kan worden. Onze senior-onderzoekers vertellen je graag meer over hun onderzoeken.

Persoonlijkheidsstoornissen
Trauma en herstel
Gedeelde besluitvorming en klinische farmacologie
Herstelondersteunende netwerkzorg in de ggz

Onze opleider psychologie

Als P-opleider ben ik verantwoordelijk voor alle psychologische vervolgopleidingen die Reinier van Arkel in huis heeft. Ik ben verantwoordelijk voor de inrichting van hun opleidingsplaatsen, evalueer hun functioneren en zorg in het algemeen voor een kwalitatief goed opleidingsklimaat.

prof. dr. Paul van der Heijden

Opleider psychologen, klinisch psycholoog, hoogleraar en wetenschappelijk onderzoeker

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Mensgebonden wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen of door Reinier van Arkel wordt getoetst door de interne Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De CWO beoordeelt onderzoeksprotocollen op wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid. Zo waarborgt de CWO dat het wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel kwalitatief hoogwaardig is en voldoet aan wet- en regelgeving.
Onder mensgebonden wetenschappelijk onderzoek valt al het wetenschappelijk onderzoek onder cliënten, naasten en medewerkers. Ook dossieronderzoek wordt getoetst door de CWO. De commissie brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur verleent de onderzoeker(s) toestemming voor de start van onderzoek.

Publicaties

Onze inzichten, verworven kennis en onderzoeksresultaten delen we o.a. door te publiceren in vaktijdschriften, deel te nemen aan congressen en maandelijks referaten te organiseren.

De vakbibliotheek ondersteunt onze medewerkers, studenten en opleidelingen  bij hun opleiding en ontwikkeling. De dienstverlening is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de werkzaamheden en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de medewerkers ten behoeve van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek, innovatie en management.

Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand

APOLO (*) is een uniek onderzoeksproject, waarvan ik projectleider ben. Ik vind het belangrijk dat de resultaten van onderzoek ook echt in de praktijk bruikbaar zijn en dat ik continu met een wetenschappelijke blik in mijn werk als therapeut kan staan. Aan het onderzoek werken nu al zeven psychologen – in opleiding tot specialist- mee. Er is een goede samenwerking met Vincent van Gogh en de Universiteit Utrecht. We willen over een langere tijd de persoonlijkheidsontwikkeling van kwetsbare jongeren volgen die in behandeling zijn. Als we hun ontwikkeling beter begrijpen, kunnen we hen ook beter helpen. Mooi is dat het klinische werk en onderzoek elkaar zo goed kunnen aanvullen. Binnen Reinier van Arkel krijg ik alle ruimte om mezelf als psycholoog en onderzoeker te ontwikkelen. Dat geeft veel energie. In de opleiding tot klinisch psycholoog zit, naast behandeling en onderzoek, ook een stuk beleid en management, dat trekt me wel, ik ben benieuwd hoe me dat gaat bevallen.

(* APOLO: Adolescenten en hun Persoonlijkheids-Ontwikkeling: een Longitudinaal Onderzoek)

Nagila Koster

Projectleider - van en promovendus op- APOLO, ook is ze deelnemer van het Topklastraject voor excellente studenten, waarbij ze naast haar opleiding tot gz-psycholoog en specialist- ook wordt opgeleid tot klinisch wetenschappelijk onderzoeker.

Wetenschappelijke kernraad (WKR)

Het doel van de WKR is het bevorderen van academisch denken en het stimuleren, professionaliseren en zichtbaar maken van wetenschappelijk onderzoek binnen Reinier van Arkel. De WKR adviseert de Raad van Bestuur en directies over het onderzoeksbeleid en toetst onderzoeksprotocollen op relevantie. Daarnaast motiveren we medewerkers tot het doen van onderzoek en evidence based werken en faciliteren we hen daarbij. De raad bestaat uit senior-onderzoekers en hoogleraren verbonden aan Reinier van Arkel.