Samenwerking

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken we nauw samen in de Brabant Academie, een samenwerkingsorganisatie van GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord Brabant en Reinier van Arkel.
Daarnaast werken we –onder meer in het kader van promotieonderzoek – samen met diverse universiteiten, onderzoeksinstituten en wetenschappelijke centra.

Onderzoek

Opleiden en wetenschappelijk onderzoek en de samenhang met ons TOPklinisch ggz-centrum zijn niet los van elkaar te zien. Dit bevordert de kwaliteit van de specialistische zorg en is stimulerend voor de ambities en ontwikkeling van medewerkers.
We richten ons primair op drie onderzoekslijnen:

Persoonlijkheidsstoornissen
Trauma en herstel
Klinische farmacologie

Onze opleider psychologie

Als P-opleider ben ik verantwoordelijk voor alle psychologische vervolgopleidingen die Reinier van Arkel in huis heeft. Samen met Maaike Laurant -klinisch psycholoog- ben ik verantwoordelijk voor de inrichting van hun opleidingsplaatsen, evalueer hun functioneren en zorg in het algemeen voor een kwalitatief goed opleidingsklimaat.

Paul van der Heijden

Opleider psychologen, klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek (dus ook dossieronderzoek) uitgevoerd binnen Reinier van Arkel wordt getoetst door de interne Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De commissie beoordeelt onderzoeksprotocollen op relevantie (o.a. of het onderzoek past binnen de instellingsbrede onderzoekslijnen), haalbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit (m.u.v. onderzoeksprotocollen die al door een METC zijn getoetst).

Publicaties

Onze inzichten, verworven kennis en onderzoeksresultaten delen we o.a. door te publiceren in vaktijdschriften, deel te nemen aan congressen en maandelijks referaten te organiseren.

De vakbibliotheek ondersteunt onze medewerkers, studenten en opleidelingen  bij hun opleiding en ontwikkeling. De dienstverlening is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de werkzaamheden en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de medewerkers ten behoeve van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek, innovatie en management.

Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand

APOLO (*) is een uniek onderzoeksproject, waarvan ik projectleider ben. Ik vind het belangrijk dat de resultaten van onderzoek ook echt in de praktijk bruikbaar zijn en dat ik continu met een wetenschappelijke blik in mijn werk als therapeut kan staan. Aan het onderzoek werken nu al zeven psychologen – in opleiding tot specialist- mee. Er is een goede samenwerking met Vincent van Gogh en de Universiteit Utrecht. We willen over een langere tijd de persoonlijkheidsontwikkeling van kwetsbare jongeren volgen die in behandeling zijn. Als we hun ontwikkeling beter begrijpen, kunnen we hen ook beter helpen. Mooi is dat het klinische werk en onderzoek elkaar zo goed kunnen aanvullen. Binnen Reinier van Arkel krijg ik alle ruimte om mezelf als psycholoog en onderzoeker te ontwikkelen. Dat geeft veel energie. In de opleiding tot klinisch psycholoog zit, naast behandeling en onderzoek, ook een stuk beleid en management, dat trekt me wel, ik ben benieuwd hoe me dat gaat bevallen.

(* APOLO: Adolescenten en hun Persoonlijkheids-Ontwikkeling: een Longitudinaal Onderzoek)

Nagila Koster

Projectleider - van en promovendus op- APOLO, ook is ze deelnemer van het Topklastraject voor excellente studenten, waarbij ze naast haar opleiding tot gz-psycholoog en specialist- ook wordt opgeleid tot klinisch wetenschappelijk onderzoeker.