Trauma en herstel

Senior onderzoeker: prof. dr. Elisa van Ee
e-mail[email protected]

prof. dr. mr. E. van Ee (Elisa) – Radboud Universiteit (ru.nl)

Het onderzoek vindt veelal plaats binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC ZN). Het PTC ZN heeft het TOPGGz-keurmerk behaald. De hoogspecialistische functie van het psychotraumacentrum bepaalt dat het onderzoek zich richt op het ondersteunen van herstel in brede zin voor cliënten met ernstige multipele traumagerelateerde problematiek waarbij interventies voor naasten een specifiek aandachtspunt is. Onder deze onderzoekslijn vallen drie onderzoeksthema’s:

 1. Evidence-based behandeling: onderzoek naar diagnostiek en behandeling van trauma en trauma gerelateerde problematiek, gericht op herstel van symptomen én functioneren
 2. Persoonlijk herstel: onderzoek naar het versterken van het vermogen van getraumatiseerde cliënten om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren
 3. Gezinsfunctioneren: onderzoek naar diagnostiek en behandeling van de complexe interactie tussen traumasymptomen en specifieke systeem- en contextuele factoren.

Het onderzoek binnen deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Behavioural Science Instituut van de Radboud Universiteit. Elisa van Ee is daar bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’ die zich richt op de rol van sociale cognitie in de relatie tussen trauma en het functioneren van het individu in zijn of haar sociale omgeving. Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met Reinier van Arkel.

Projecten

 • Families in the frontline 1.0: Een evaluatie van de effectiviteit van Multi-Family Therapy (MFT) bij veteraangezinnen: meer informatie
 • Families in the frontline 2.0: Een evaluatie van de effectiviteit van After Deployment Adaptive Parenting Tools (ADAPT) bij veteraangezinnen: meer informatie
 • The effect of family psycho-education groups: a first stepin family intervention for families with PTSD: meer informatie
 • De wederzijdse relatie tussen reductie van PTSS-klachten en gezinsfunctioneren bij cliënten met een posttraumatische stress-stoornis: meer informatie
 • Health-related wellbeing after implementing the conversation model on positive health: meer informatie
 • The effect of intensive trauma therapy in Post-traumatic Stress Disorder on  relationship distress: meer informatie
 • MomS: MOeders Met kind geboren uit Seksueel geweld: meer informatie
 • De rol van vermijding op het effect van een traumabehandeling voor PTSS: meer informatie 
 • Samen sterk: responsiviteit als buffer in het herstel van PTSS-klachten en partner-relatieproblematiek