Psychiater (persoonlijkheidsproblematiek)

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Wat je gaat doen:

Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij.

Onderdeel van je takenpakket is onder meer:

 • Het verzorgen van ambulante behandelingen;
 • Het behandelinhoudelijk richting geven aan de multidisciplinaire teams;
 • Het verrichten van werkzaamheden op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van cliënten met allerhande persoonlijkheidsproblematieken;
 • De begeleiding van AIOS.

Waar kom je te werken:

Je bent verantwoordelijk voor de behandelingen, diagnostiek en indicatiestelling binnen het team “persoonlijkheidsproblematiek”. Team Persoonlijkheidsproblematiek bestaat uit ongeveer dertig behandelaren met onder andere psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen C, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en sociotherapeuten.

Zie voor meer informatie over dit team en de werkwijze de volgende link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=eNq0V73ka5c&feature=emb_logo

De polikliniek persoonlijkheidsproblematiek volwassenen maakt onderdeel uit van de divisie Reinier Plus. De eenheid Reinier Plus biedt o.a. specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.

Binnen Reinier Plus onderscheiden we de teams Persoonlijkheidsproblematiek, Angst & Stemming, Licht Verstandelijke Beperking & Psychiatrie, ADHD en Autisme. Daarnaast maakt het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland – met TopGGZ erkenning-  deel uit van deze eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen.

Reinier Plus maakt onderdeel uit van Reinier van Arkel. Als oudste psychiatrische instelling van Nederland, hebben we een interessant verleden en een duidelijke visie op de psychiatrie van de toekomst. We helpen cliënten, jong en oud, met complexe psychiatrische problemen voorúit. Regie over eigen herstel vinden we daarbij erg belangrijk. We werken samen met iedereen die van betekenis kan zijn, in de hulpverleningsketen, met ervaringsdeskundigen en familie en naasten. Reinier van Arkel is een omvangrijke organisatie waar ruim 1400 professionals werken in de volle breedte van de psychiatrie; van kinder- en jeugd tot ouderenpsychiatrie en van IHT en crisis tot (klinisch) verblijf en ziekenhuispsychiatrie. Ruimte genoeg dus om je te ontplooien in een werksfeer waar collegialiteit en professionele ontwikkeling hand in hand gaan. Reinier van Arkel heeft een rijke opleidingstraditie zoals de opleiding tot psychiater- die al 40 jaar bestaat-, opleiding tot (klinisch) psycholoog, verpleegkundige en verpleegkundig specialist.

Wat vragen we van je:

Wij zijn op zoek naar een bevlogen psychiater met ervaring binnen de aangegeven doelgroep!

Verder voldoe je bij voorkeur aan het volgende profiel:

 • Je bent ondernemend, flexibel en breed inzetbaar;
 • Je werkt graag samen;
 • Je hecht waarde aan het leveren van de beste kwaliteit;
 • Je beschikt over een verbindende wijze van communiceren die bijdraagt aan een inspirerend werk- en leerklimaat.

Wat kunnen wij je bieden?

 • Arbeidsvoorwaarden conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg;
 • Een dienstverband van 24 tot 36 uur per week voor onbepaalde tijd (tijdens kantooruren, en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend);
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
 • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Fellow en partnership: Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship: Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als ‘buddy’. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership: Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren:

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Trudy van Raaij (teammanager), bereikbaar op telefoonnummer: 06-20048969.

Interesse?! Reageer dan snel via de “solliciteer hier” button!

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand voor wie dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.