Psychiater – Vroege Interventie Psychose

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek? Een teamoverstijgende kartrekker? Solliciteer dan voor de rol van Psychiater!

Waar kom je te werken?

VIP staat voor Vroege Interventie Psychose. Onderzoek heeft uitgewezen dat vroegtijdige en intensieve zorg bij een eerste psychose schade op lange termijn voorkomt en een gunstige invloed heeft op het verloop van de psychose. Daarom biedt het VIP team een hoog frequente, intensieve ambulante vorm van behandelen middels een shared caseload door een multidisciplinair samengesteld team. Het team bestaat uit:

SPV-en, psychiater, psychiater in opleiding, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog. klinisch psychologen i.o., HBO- verpleegkundigen, verpleegkundig specialist i.o., HBO Verpleegkundigen i.o. maatschappelijk werker en IPS coach.

Reinier van Arkel is de specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Om onze cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, werken wij vanuit de kernwaarden; betrokken, bevlogen en betrouwbaar. Onze hoog opgeleide zorgprofessionals zetten zich elke dag weer in om dit te waarborgen en daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In welke omgeving kom je te werken?
Het VIP-team (Vroege Interventie Psychose) behandelt alle (jong)volwassenen met een eerste of tweede psychose binnen de regio van Reinier van Arkel. Onze specialistische kennis over psychose gebruiken we voor diagnostiek, preventie, vroeg-signalering en behandelen op basis van wetenschappelijke kennis. Wanneer tijdens de behandeling duidelijk wordt dat er specialistische zorg nodig is op het gebied van bijvoorbeeld verstandelijke beperking of verslaving dan schakelen wij interne of externe ketenpartners in.

Hoe doen we het, wat maakt ons uniek?
Wij komen snel in actie om op verschillende manieren te ondersteunen bij het herstel. Op die manier wordt de schade van de psychose beperkt. Het doel is om de duur van de psychose te verkorten en de gevolgen te beperken. Ons streven is om te behandelen in de eigen omgeving, samen met het netwerk. Thuis herstel je namelijk het beste. Deze manier van samenwerken en behandelen helpt om (de kans op) een terugval in de toekomst te minimaliseren.

In de samenwerking vinden wij gelijkwaardigheid, vertrouwen, eigen regie en het actief betrekken van belangrijke mensen uit het netwerk van de cliënt belangrijk. Onze werkwijze kenmerkt zich door een herstelgerichte visie, waarbij we onder andere werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We bieden behandeling op maat. Aangezien de VIP-methodiek is afgeleid van de FACT-methodiek, is het mogelijk om de zorg intensiever aan te bieden wanneer dit nodig is. We sluiten aan bij de wensen en/of behoeftes van cliënten, waarbij ook aandacht is voor eventuele andere probleemgebieden zoals trauma, verslaving en stigmatisering.

Wij werken multidisciplinair waarbij het mogelijk is om per individu te kijken welke professional het beste aansluit bij de behandeldoelen. Deze staan omschreven in het persoonlijke behandelplan.

Het VIP-team bestaat uit een psychiater, een klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een IPS-coach. Daarnaast zijn binnen het VIP verschillende collega’s in opleiding werkzaam: Arts in opleiding tot specialist, Huisarts in opleiding, een verpleegkundig specialist i.o. en een Gz psycholoog i.o. tot psychotherapeut.

Waarom we het doen?
Wij geloven dat na een eerste psychose een goed herstel mogelijk is. Wat helpt is vroeg ingrijpen. Door vroeg in te grijpen minimaliseren we zowel de impact van de psychose als een terugval in de toekomst. Het bieden van toekomstperspectief bij jongvolwassenen zien wij als een belangrijke taak. Dit doen wij door samen te werken met onze cliënten en hun netwerk.

Door samenwerking ontstaat er hoop, wat essentieel is voor herstel. Herstellen is niet altijd hetzelfde als genezen. Het kan betekenen dat je minder last krijgt van je klachten en leert omgaan met je psychosegevoeligheid. Wij kijken vooral naar wat je nog wel kunt.

Wat houdt de functie in?
Ons gemotiveerde team werkt dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten. Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling (ambulant en klinisch) van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostische conclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus.

Participeer jij graag actief in veranderprocessen, solliciteer dan voor de rol van Psychiater bij Reinier van Arkel.

Wat breng je mee?

  • Je bent in staat enthousiast en actief mee te denken over de ontwikkelingen binnen de eenheid.
  • Je bent in staat het zorg programmatisch werken mede vorm te geven.
  • Je hebt kennis van de herstelvisie.
  • Je bent flexibel en vindt het uitdagend om met alle disciplines gezamenlijk op te trekken en “de klus te klaren”.
  • Je bent bereid deel te nemen aan de 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren.
  • Je draagt bij aan het opleidingsklimaat van de A-opleiding en heeft affiniteit met superviseren van a(n)ios.

Wat kunnen wij je bieden?
Vanuit onze medewerkers wordt de sfeer onderling het hoogst beoordeeld en daar zijn wij trots op. Wij werken met zelforganiserende teams, zodat de leiding bij de zorgprofessionals ligt. Wat maakt dat eigen initiatieven worden gewaardeerd en daarnaast heb je de ruimte en vrijheid om op je eigen manier te werken. 

Sinds 1 januari zijn wij gaan werken in zorgnetwerken. Dit houdt in dat onze teams per regio verdeeld zijn en daarmee de communicatielijnen korter worden. Ons doel is de benodigde zorg zo dicht mogelijk naar de cliënt toe te brengen, want herstellen doe je thuis.

Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academy die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt.

Zo bieden wij voor Psychiaters een Fellow en Partnership programma aan. Fellowship is bedoeld voor Psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist. Door middel van een inhoudelijk programma bestaande uit kennissessies, meeloopdagen en verdieping ontwikkel jij je op het gebied van medisch leiderschap. Daarnaast is er ruimte voor coaching en fungeert een senior Psychiater als jouw buddy. Wij bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan. Partnership is bedoeld voor Psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn. Hier staat vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal. Samen met jou maken wij een plan op maat waarbij je (naast het AMS) ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen.

Werktijden: Tijdens kantoortijden, en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend.
Salaris: Conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg.
Dienstverband: Team VIP verwelkomt graag een psychiater voor minimaal 16 uur. Wanneer je een groter dienstverband zou willen, kunnen we in overleg zoeken naar een combinatie met één van onze andere teams (bijvoorbeeld een van onze FACT-teams). We zoeken in dat geval graag samen naar een passende samenstelling van je werkzaamheden.

Trekt deze rol jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button. Heb je vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact op via werken@reiniervanarkel.nl
Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Caroline Truijens (directeur behandelzaken) op tel. 073-6585104 of per mail c.truijens@reiniervanarkel.nl

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.