Psychiater Kind & Jeugd

Ben jij de enthousiaste en bevlogen psychiater die ons psychiater team komt versterken?

Wat je doet:

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten! Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostische conclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten. Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als (regie)behandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een team overstijgende kartrekker!

De vacature ontstaat binnen de eenheid Herlaarhof, een groot en divers centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Je maakt als psychiater onderdeel uit van een team van 10 psychiaters met ieder zijn / haar eigen vakkennis en inbreng.

Waar je gaat werken:

Herlaarhof biedt specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en is het expertisecentrum bij

uitstek voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar met de meest ernstige psychische aandoeningen, die

stagneren in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren die bij ons komen, hebben een ernstige psychische aandoening met

hieraan verwante problemen in het gezin, op school of met vrienden, die vaak om een intensieve behandeling en

begeleiding vragen. Wij zetten ons, in samenwerking met ouders, naasten, school en andere netwerkpartners in om

(aanhoudende) ernstige psychische problemen en uitval op school en in de maatschappij te voorkomen.

Lukt het voorkomen van klachten even niet? Dan bieden we snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling.

Alles met als inzet; zo optimaal mogelijk herstel en participatie van het kind.

Onze behandelingen, zowel klinisch als ambulant, richten zich onder meer op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen,

trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met

psychiatrische problematiek. Herlaarhof heeft een gerenommeerde opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld

aan de A-opleiding van Reinier van Arkel.

 

Herstelondersteunende zorg is onze inhoudelijke basis. Omdat kinderen en jongeren het beste zo dicht mogelijk bij huis

hulp kunnen ontvangen, is Herlaarhof op diverse plekken in de regio te vinden. We hebben locaties in: Vught, Veldhoven,

Helmond, Oss, Zaltbommel, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. Daarnaast werken we nauw samen met huisartsen,

jeugdartsen, wijkteams en basisteams jeugd en gezin onder andere door het bieden van consultatie en advies.

 

Wij vragen:

We zoeken een ondernemende, flexibele psychiater met wie we in overleg een passend takenpakket samenstellen! Het takenpakket kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van poliklinische zorg aan onze complexe doelgroep. Onderstaande aanvullende taken behoren zeker tot de mogelijkheden indien hier je affiniteit ligt:

 • Consultatie en advies.
 • Op termijn de ontwikkeling van een HIC Adolescenten kliniek.
 • Werken op de Polikliniek LVB (Licht Verstandelijk Beperkt).

De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel:

 • Ben je ondernemend, flexibel en breed inzetbaar;
 • Werk je graag samen;
 • Hecht je waarde aan het leveren van de beste kwaliteit;
 • Je wilt deel uitmaken van een Top GGZ organisatie die een onderscheidende rol vervult in de regio op het gebied van kinder en jeugd psychiatrie;
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren en draag je bij aan een inspirerend werk- en leerklimaat (waaronder het geven van supervisie aan a(n)ios en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek).

Dan gaan wij graag met je in gesprek!

Wat kunnen wij je bieden?

Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Verder bieden we je onder meer het volgende:

 • Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – AMS.
 • Werktijden: het aantal uren bepalen we graag in overleg. 
 • Dienstverband: het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd met als standplaats de locatie Vught.

Waarom wil jij werken als psychiater bij Herlaarhof? Reinier van Arkel biedt naast een uitdagende, veeleisende

werkomgeving ook volop kansen om te werken aan je ontwikkeling! Hiervoor kennen we voor psychiaters onder meer ons:

Fellow & Partnership!

Fellow & partnership: Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en

mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in

onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden

we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship: Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het

ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk

programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor

coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een

arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership: Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke

doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende

maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek.

Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Meer weten en solliciteren:

Meer weten? Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met Nathalie Wils, directeur Behandelzaken & kind- en jeugdpsychiater op telefoonnummer: 073-6585350.

Interesse?! Solliciteer dan via de “solliciteer hier ”button op onze website!

Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.