Systeemtherapeut – Forensisch Psychiatrische Afdeling

Reinier van Arkel is de specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn er voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Om onze cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden werken wij vanuit de kernwaarden; Betrokken, bevlogen en betrouwbaar. Onze zorgprofessionals zetten zich elke dag weer in om dit te waarborgen en daar kan jij een bijdrage aan leveren!

In welke omgeving kom je te werken?
Je komt te werken op de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA), Forensische polikliniek en het Forensisch FACT-team. Binnen deze teams wordt er behandeling en/of verpleging geboden aan mensen die een delict hebben gepleegd dat (mede) het gevolg is van de aanwezigheid van een psychische stoornis. De behandeling kan plaatsvinden tijdens of na de uitvoering van de feitelijke strafoplegging voor het delict. Kenmerkend voor forensisch werken is de combinatie van risicogestuurd én herstelgericht werken. Zo vormen we de essentiële schakel tussen de forensische keten en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Je komt te werken in een ervaren en enthousiast team dat het systemisch gedachtengoed een warm hart toe draagt. We zijn ervan overtuigd dat systemisch werken en het netwerk van de cliënt betrekken essentieel is om delictrecidive te voorkomen en het herstel van de cliënt te bevorderen. Met onze gedreven houding proberen wij zoveel mogelijk zelforganiserend te zijn. Ieder heeft zijn eigen kennis, ervaring en interesses waar gehoor aan gegeven wordt, waardoor op de werkvloer je kwaliteiten zoveel mogelijk tot zijn recht kunnen komen.

Wil je een betere indruk van de afdeling? Bekijk het filmpje van de FPA via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=WgPRzYOpes0

Wat ga je doen?
Als systeemtherapeut ben je verantwoordelijk voor de systeemtherapeutische behandelingen en werk je nauw samen met onder meer de systeemtherapeutisch werkers. Je betrekt het netwerk zo snel mogelijk bij de behandeling van de cliënt. Je vormt een beeld van de risicoverhogende en herstelbevorderende aspecten van het netwerk. Je bent bezig met het uitvoeren van gezinsdiagnostiek en het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van een systeemtheoretisch behandelplan, om een bijdrage te leveren aan het welbevinden en versterken van de cliënt en zijn systeem als geheel. Je zorgt voor een goed systemisch behandelklimaat, waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling en behandeling van onze cliënten en zijn netwerk. Hierbij is stabilisatie en het voorkomen van delictrecidive leidend.

Een voorbeeld van voorkomende casuïstiek is dat je zicht krijgt op het netwerk rondom een cliënt en gaat kijken hoe dit netwerk versterkt kan worden om steunend te zijn in het voorkomen van delictrecidive. Op basis van de casuïstiek ga je vervolgens een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem van/rondom de cliënt. Je hebt hierin een meervoudig partijdige opstelling. Je bent er zowel om het belang van de cliënt te dienen, maar daarnaast moet je ook oog hebben voor het belang van de andere betrokkenen. In onderlinge samenspraak zoek je naar manieren en behandelmethodieken om bestaande problemen beter hanteerbaar te maken en vastgeroeste reactiepatronen te doorbreken.

Verder:

 • Denk je mee over nieuwe systeemmethodieken die de effectiviteit van de behandeling vergroten.
 • Denk je mee op beleidsniveau over systemisch werken en systeemmethodieken voor FPA Coornhert en het ForFact als geheel en de implementatie, borging en ontwikkeling hiervan.
 • Geef je gevraagd en ongevraagd input over processen op basis van systeemtheoretisch denken aan teams, trajectcoaches en behandelcoördinatoren,
 • Verzorg je kennisoverdracht en voorlichting vanuit het systeemtheoretisch kader tijdens casuïstiek besprekingen, trainingen en voorlichtingen voor medewerkers.
 • Verstrek je informatie in een positieve sfeer aan het netwerk van cliënten aan de hand van familie-avonden.

Wat neem je mee?

 • Postacademische opleiding tot systeemtherapeut. Lidmaatschap van de NVRG is vereist.
 • Kennis van complexe gezinssystemen.
 • Analytisch vermogen, benodigd om de hulpvraag van onze cliënten en zijn/haar systeem te kunnen vertalen naar systeemtherapie.
 • Bouwt een voor de functie relevant netwerk (in en extern) op en onderhoudt deze.
 • Signaleert, analyseert relevante trends op landelijke, wetenschappelijke ontwikkelingen binnen het eigen expertise gebied.
 • In staat om creatief, flexibel en volhardend te zijn om aansluiting te kunnen vinden met de verschillende gezinssystemen.
 • Forensische ervaring is een pluspunt, in ieder geval het vermogen om risicogestuurd en herstelgericht werken te combineren.

Wat kunnen wij je bieden?
Vanuit onze medewerkers wordt de sfeer onderling het hoogst beoordeeld en daar zijn wij trots op. Wij werken toe naar een zelforganiserend team, waarin je samen met je collega’s invulling geeft aan hoge kwaliteit van de zorg voor onze cliënten. Wat maakt dat eigen initiatieven worden gewaardeerd.

Je wordt ingewerkt in een omgeving waarin het systemisch gedachtengoed geïntegreerd is in de manier van denken binnen de behandeling en begeleiding van onze cliënten. 

Veder geloven wij in de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Reinier Academy die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt.

Daarnaast werken wij samen met FiscFree, waardoor je producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel kan kopen.

Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig vanuit CAO-GGZ 60.
Dienstverband: 16-18 uur.

Spreekt deze rol jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button! Heb je eerst nog vragen over de sollicitatieprocedure? Stel je vraag dan via werken@reiniervanarkel.nl.
Wil je eerst inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met Behnam Hannani (teammanager FPA) via 06-29278941.

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.