Opleidingsplaats gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog)

Wil jij je verder ontwikkelen door middel van een ideale combinatie van werken en leren? Lees dan snel verder en solliciteer!

Reinier van Arkel is een instelling voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden diagnostiek en behandeling aan mensen met ernstige en complexe psychische stoornissen (kinderen, volwassenen en ouderen) en zijn daarnaast een opleidingsinstituut. De Reinier Academie verzorgt alle (beroeps)opleidingen en initieert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

Waar je gaat werken:

Binnen Reinier van Arkel, en meer specifiek binnen de Reinier Academie, ontstaan per 1 maart 2022 en per 1 september 2022 twee vacatures voor in totaal vier opleidingsplaatsen gezondheidszorg psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog specialist (GiOS), differentiatie: volwassenen en ouderen (V&O). De vacature betreft een leerarbeidsovereenkomst voor 36 uur en wordt aangegaan voor de duur van de opleiding (4 jaar).

De opleidingsplaatsen betreffen plekken binnen zowel ambulante teams, deeltijdteams als klinische afdelingen. Tijdens de opleiding zal op minimaal twee verschillende afdelingen gewerkt worden waarbij er een combinatie zal worden gemaakt van een plek waar psychotherapeutische behandelingen centraal staan (zoals het psychotraumacentrum, het centrum voor adolescenten psychiatrie en team persoonlijkheidsproblematiek); en een plek waar de behandeling van ernstige psychische stoornissen centraal staat. Bij laatstgenoemde kan worden gedacht aan teams waar acute en forensische zorg is ondergebracht evenals de FACT teams en diverse klinische voorzieningen.

Tijdens de sollicitatieprocedure zijn de specifieke stageplaatsen nog niet bekend, u solliciteert naar een opleidingsplaats waarbij later in overleg de specifieke afdeling zal worden bepaald.

Op www.reiniervanarkel.nl is meer informatie te vinden over de verschillende locaties en zorgprogramma’s van de eenheden.

Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt inhoudelijk vormgegeven door de praktijkopleiders vanuit de Reinier Academie, de heer dr. Paul van der Heijden en mevrouw drs. Maaike Laurant, in samenwerking met de RINO-Zuid, hoofdopleider prof. dr. Ger Keijsers.

Wat je doet:

Het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het verrichten van psychodiagnostiek bij meervoudige, complexe problematiek, indicatiestelling en behandeling waaronder psychotherapie. Deze taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een werkbegeleider van de afdeling waar de opleiding plaatsvindt. Bij het uitoefenen van de functie zal gewaarborgd worden dat voldaan wordt aan de eisen van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, zoals geformuleerd in het besluit specialisme klinische psychologie. Er is ruimte voor diverse aanvullende interessante werkzaamheden en activiteiten, zoals gezamenlijke case conferences met de AIOS psychiatrie.

Daarnaast is er, conform het Besluit Klinisch psycholoog, veel aandacht voor wetenschappelijk praktijkonderzoek en managementtaken.

Binnen Reinier van Arkel zijn twee zeer interessante onderzoekslijnen voor GZ-psychologen in opleiding tot specialist. De eerste onderzoekslijn betreft onderzoek naar de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek in samenwerking met prof. dr. Marcel van Aken, dr. Odilia Laceulle en dr. Hilde Schuiringa van Universiteit Utrecht (zie https://www.uu.nl/onderzoek/apolo). De tweede onderzoekslijn Trauma en Herstel, betreft onderzoek naar diagnostiek en behandeling van trauma gerelateerde stress stoornissen met specifiek aandacht voor de complexe interactie tussen trauma, systeem en context onder leiding van prof. dr. mr. Elisa van Ee, klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij het TOP GGZ Psychotrauma Centrum Zuid-Nederland.

Wat wij van je vragen:  

Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en talentvolle GZ-psychologen die de uitdaging aan willen gaan om de opleiding tot specialist te starten per: 1 maart of 1 september 2022.

De overige functie-eisen zijn als volgt:

 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met evidence based behandelen en diagnosticeren;
 • Interesse in complexe psychopathologie;
 • Aantoonbare interesse en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Motivatie en aantoonbare ervaring met innovatie binnen de GGZ;
 • Ervaring met inhoudelijk management, in casu het ontwikkelen en uitvoeren van behandelbeleid;

Persoonlijke eigenschappen (of de potentie om die verder te ontwikkelen) die het mogelijk maken om in een complexe organisatie de rol van gezondheidszorg psycholoog specialist (klinisch psycholoog) te kunnen vervullen. Vereiste persoonlijke eigenschappen zijn: stressbestendigheid, analytisch vermogen, flexibiliteit, een goed ontwikkeld communicatief vermogen en een efficiënte werkwijze.

Wat wij je bieden:

Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar veel ruimte is voor verdere ontwikkeling. Daarnaast bieden wij je onder meer het volgende:

 1. Uitstekende begeleiding tijdens dit traject door de P-opleider, de werkbegeleiders en supervisoren van Reinier van Arkel.
 2. Uitstekende overige arbeidsvoorwaarden: het betreft een leer-arbeidsovereenkomst voor 36 uur voor de duur van de opleiding (4 jaar):
  1. Studiefaciliteiten: alle opleidingskosten (inclusief leertherapie en boeken) worden voor 100% vergoed.
  2. De cursustijd zal worden vergoed als werktijd.
  3. Er zijn mogelijkheden voor deelname aan (internationale) congressen.
  4. Salaris: Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ. Inschaling vindt plaats conform de inschaling GZ-psycholoog (FWG 65).
  5. Werktijden vinden plaats in onderling overleg.
 3. De mogelijkheid om eerder in dienst te komen bij Reinier van Arkel als GZ-psycholoog in één van de behandelteams.
 4. Na succesvolle afronding van de opleiding bieden we je graag een dienstverband aan voor onbepaalde tijd binnen Reinier van Arkel.

Meer informatie en solliciteren:

Meer informatie: Informatie over het theoretische gedeelte van de opleiding kan worden opgevraagd bij de centrale RINO-groep. Voor vragen over de praktijkopleiding kun je contact opnemen met de heer dr. Paul van der Heijden, P-opleider Reinier van Arkel. Hij is te bereiken op telefoonnummer 073 – 6586065.

Solliciteren: Interesse? Leuk! Solliciteren kan door het insturen van je motivatiebrief en CV via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel! Solliciteren is mogelijk tot en met 28 juni 2021.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor werving en selectie’.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.