Leidinggevende adviseur P&O

Wil jij werken in een inspirerende en dynamische werkomgeving en draag je graag bij aan de transitie die Reinier van Arkel doormaakt?

De organisatie en de functie

Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt met hoogwaardige zorg bij aan het herstel en de inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Wil jij werken in een inspirerende en dynamische werkomgeving en draag je graag bij aan de transitie die Reinier van Arkel doormaakt?

Reinier van Arkel is op zoek naar een ervaren adviseur P&O die ook graag leiding geeft, of naar een ervaren manager met veel affiniteit en ervaring op het P&O vlak.

Als manager van de P&O adviseurs ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan een team van:

 • 5 P&O adviseurs,
 • 3 recruiters,
 • 2 adviseurs leren & ontwikkelen.

Samen met collega’s, ook van andere ondersteunende afdelingen, lever je proactief een bijdrage aan wat de ontwikkelingen in met name de zorgeenheden vergen van P&O. Je hebt oog voor interne en externe ontwikkelingen die duurzaam bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie. Je werkt hiervoor ook samen met externe partijen.

Reinier van Arkel  werkt op Rijnlandse wijze, ook als het gaat over vernieuwingen en het in de praktijk brengen van P&O beleid en instrumenten. Concreet houdt dit in dat je bottomup samenwerkt (co-creatie) aan zowel inhoudelijke voorstellen als het draagvlak daarvoor. Als P&O specialist richt je je zelf vooral op de doorontwikkeling van het functiehuis, strategische personeelsplanning, capaciteitsmanagement en het borgen van de beroepsregistraties. Als P&O generalist ben je de verbindende factor tussen een zorgeenheid en P&O.

Als leidinggevende van het team van P&O specialisten ben je tevens betrokken bij het werk van de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de andere specialismen. Je bent sparringpartner en coacht hen in hun werk. Vertrouwen is het vertrekpunt. Je zorgt voor een goede samenwerking binnen je eigen team, de andere P&O teams en met de (ondersteunende) teams buiten de eenheid. Je maakt deel uit van het MT P&O en bent plaatsvervangend P&O directeur.

Reinier van Arkel werkt vanuit de Rijnlandse besturingsfilosofie, gelooft in continu verbeteren en heeft de kernwaarden ‘betrokken’, ‘bevlogen’ en ‘betrouwbaar’ hoog in het vaandel. Reinier van Arkel bestaat uit vier zorgeenheden en werkt in een compact verzorgingsgebied in en om Den Bosch. In deze functie ontvang je leiding van de directeur van de eenheid P&O en ben je haar eerste plaatsvervanger bij afwezigheid. Je maakt, naast de manager van de Reinier Academie, de manager P&O Services en de coördinator van het kwaliteitsteam, deel uit van het MT P&O.De werkzaamheden onder de adviseurs zijn ingericht volgens het T-model. Enerzijds ben je naar de lijn toe een generalistisch adviseur P&O en anderzijds zijn binnen het team P&O de expertise gebieden verdeeld onder de specialisten.

Reinier van Arkel is er al 580 jaar voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Naast kwalitatief hoogwaardige zorg gericht op herstel en inclusie, voelen zij zich verantwoordelijk voor het voorkomen van ernstige psychiatrische aandoeningen. Om de ambities te realiseren heeft Reinier van Arkel recent een transitie in gang gezet naar netwerkzorg in regio’s, ondersteund door slimme bedrijfsvoering. Reinier van Arkel behandelt op jaarbasis ongeveer 14.000 unieke cliënten. Er werken –in zelforganiserende zorgteams en ondersteuning -ca. 1700 medewerkers en 300 vrijwilligers. De jaaromzet bedraagt € 130 miljoen.

Jouw profiel

 • Relevante kennis en ervaring op academisch niveau en een afgeronde voor de functie relevante opleiding.
 • Brede en ruime ervaring als manager en/of P&O adviseur in een complexe organisatie.
 • Ervaring met de dynamiek in de zorg is een pré.
 • Rijnlands leiderschap; genuanceerd, faciliterend, gericht op lange termijn succes, werkend vanuit een diepe overtuiging dat samen doen ons verder brengt. Nabij en tevens het lef om los te laten.
 • Affiniteit en deskundigheid op P&O expertisegebieden als het functiehuis, strategische personeelsplanning, capaciteitsmanagement en beroepsregistraties in de zorg (BIG e.d.).
 • Balans tussen langdurige koersvastheid (gericht op de collectieve ambitie) en snelle wendbaarheid (hands-on inspelen op kansen en bedreigingen).
 • Inspirerend en in verbinding op alle verschillende niveaus.
 • Vlot, prettig en navolgbaar in communicatie, mondeling en op schrift. 

Wat we je bieden

 • Brutosalaris per maand max. € 5.734, op basis van 36 uur (FWG 65 CAO GGZ).
 • 21 vakantiedagen met de mogelijkheid deze uit te breiden door 38 of 40 uur per week te werken.
 • 35 uren per jaar levensfasebudget, ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid.
 • € 500, tot € 700, balansbudget, naar keuze om te zetten in extra verlof, voor een niet werk gerelateerde cursus of uit te laten betalen.
 • 8,33% eindejaarsuitkering.
 • 8% vakantiegeld.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Uitruilmogelijkheden binnen het pakket arbeidsvoorwaarden.
 • Mogelijkheid om persoonlijke zaken aan te kopen als een fiets of een laptop tegen fiscaal aantrekkelijke condities ( FiscFree
 • Mobiele telefoon en laptop.
 • Ruime mogelijkheid tot thuiswerken (ca. 50%).
 • Volop ontwikkelmogelijkheden, zowel persoonlijk als in teamverband. Het team legt de ontwikkelafspraken jaarlijks in gezamenlijkheid vast in een teamontwikkelplan.
 • Jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • Pensioenregeling bij PFZW.

Je komt te werken in een warm en hecht team dat blij is met jou als meewerkend leidinggevende.

Procedure

De voorselectie wordt gedaan door consultants van Bureau Blaauw.

Na introductie bij Reinier van Arkel volgt een 2-tal gespreksrondes.

Een praktijkcasus kan deel uitmaken van het selectieproces. Een vast onderdeel is een referentiecheck.

Enthousiast?

Stuur jouw motivatiebrief en cv vóór 6 juli 2022 in via de website van bureau Blaauw. 

Bel of mail gerust met onze consultants Brigitte de Gier (06-52041784) of Ilonka van Dijk als je vragen hebt.

Reinier van Arkel rechtstreeks benaderen? Liever niet. Reinier van Arkel kiest ervoor deze functie exclusief via Bureau Blaauw te vervullen.