Ouderenpsychiater (tijdelijk) – Klinische voorziening ouderen

Ben jij een bevlogen Psychiater en heb je affiniteit met de doelgroep ouderen?

In de laatste twee jaar zijn we  flink bezig met inhoudelijke ontwikkelingen om de zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit doen we met een enthousiast en gemotiveerd multi-disciplinair team. Op dit moment zijn we actief bezig met de volgende thema’s:

  • We willen kleinschaligere woonvormen met een eigen leefsfeer gaan organiseren, zodat we meer nabijheid en geborgenheid kunnen bieden. De afdeling wordt dan in 4 kleinere eenheden opgedeeld. Per afdeling kan er dan voor een bepaalde leefsfeer gekozen worden.
  • We zijn sinds een half jaar bezig met een project rondom de aanpak van polyfarmacie. De eerste successen zijn geboekt, maar we hebben nog een weg te gaan. We hebben hiervoor een groepsmeerzorg toekenning gekregen, dus we hebben de middelen om samen hieraan te werken.
  • Professionalisering en deskundigheidsbevordering: daar waar de werkprocessen verbeterd kunnen worden, pakken we dit aan. En door deskundigheidsbevordering en de inzet van een kwaliteitsverpleegkundige willen we gaan werken aan zorg die nog beter wordt voor onze cliënten.

Binnen Reinier van Arkel hebben we expertiseteam ouderenpsychiatrie waarin de ontwikkelingen voorop staan. Dit team bestaat uit 7 ouderenpsychiaters. De huidige zorg wordt omgebouwd naar zorg voor oudere FACT cliënten, een consultatie team ouderen voor V&V en natuurlijk de klinische zorg en poliklinische behandelingen.

Binnen Magnolia wordt multidisciplinair gewerkt, waarbij je als ouderenpsychiater samen met een collega ouderenpsychiater eindverantwoordelijk bent voor de medische psychiatrische zorg en de integratie van de somatische en psychogeriatrische diagnostiek en behandeling. Je bent regiebehandelaar voor de aan jou toegewezen cliënten. Ook ben je medeverantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het behandelplan. Je werkt samen met o.a. een GZ-psycholoog, de huisarts, teammanager, maatschappelijk werker, verpleegkundig specialist en het verpleegkundige team. Je verzorgt de supervisie voor verschillende arts assistenten in opleiding. Je hebt als ouderenpsychiater tevens de mogelijkheid om als opleider te werken voor artsen in opleiding, zoals: AIOS, psychiater in opleiding of SOG in opleiding (hiervoor zijn extra uren beschikbaar). 

Verder lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van de eenheid en begeleid je verpleegkundige teams.

I.v.m. zwangerschapsverlof zoeken wij vanaf half oktober tot half maart een ouderenpsychiater die tijdelijk onze klinische voorziening ouderen (Magnolia) wilt komen ondersteunen voor 24 – 32 uur. Na deze periode is er zeker de mogelijkheid om een verlenging te bespreken. Daarnaast hebben we meerdere ouderen afdelingen waar je van toegevoegde waarde kan zijn. 

 

Wat kunnen wij je bieden? 

  • Conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg;
  • Je hebt de mogelijkheid om als opleider te werken voor artsen in opleiding, zoals: AIOS, psychiater in opleiding, SOG in opleiding (hiervoor zijn extra uren beschikbaar);
  • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
  • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
  • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
  • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Fellow- en partnership
Reinier van Arkel investeert in – beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Omdat we erin geloven dat deze investeringen bijdragen aan het werkplezier van onze psychiaters en de kwaliteit van onze cliëntenzorg. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren psychiaters een partnership.

Fellowship
Het fellowship is gericht op psychiaters in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het (verder) ontwikkelen van medisch leiderschap en de (nadere) kennismaking met de organisatie. Voor een groep jonge psychiaters organiseren we kennissessies (onder andere een uitgebreide cursus beleidspsychiatrie), ontmoetingen met de Raad van Bestuur en directies van de zorgeenheden, meeloopdagen en supervisie. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert als persoonlijk mentor. We bieden het fellowship aan jonge psychiaters die minimaal drie jaar bij ons in dienst willen treden.

Partnership
Voor psychiaters met meer werkervaring is er het partnership. De invulling hiervan bepalen we graag samen met jou. Inhoudelijk kan er voor een eigen accent worden gekozen dat aansluit bij de ambities van Reinier van Arkel. Te denken valt bijvoorbeeld aan verdieping of wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied of het behalen van een aantekening als psychotherapeut of opleider. Het partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Trekt deze rol jou aan? Solliciteer dan nu via de “solliciteer hier” button! Heb je nog vragen over de selectieprocedure? Neem dan contact op via werken@reiniervanarkel.nl
Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Eva Tan (Ouderenpsychiater) op tel. 06-12316005 of via e.tan@reiniervanarkel.nl of met Jan Driessen (teammanager) via 06-38775546 of via j.driessen@reiniervanarkel.nl

Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het ‘Beleidskader voor Werving en Selectie’.