Psycholoog regioteam Den Bosch Binnenstad

Wil jij als psycholoog pionieren in het herstelgericht werken bij het regioteam Den Bosch Binnenstad?

Wat je doet
Als Behandelaar / psycholoog draag je zorg voor onder andere diagnostiek en indicatiestelling met bijbehorend behandeladvies. Vanuit hier stel je, samen met de regiebehandelaar, een behandelplan op en voer je behandelingen uit. De nadruk van de functie ligt bij het uitvoeren van diagnostiek- en behandeltrajecten. Binnen een multidisciplinair team werk je nauw samen met onder andere (GZ)psychologen, verpleegkundigen ,agogen en een psychiater. Met elkaar wordt geprobeerd alle puzzelstukjes te leggen om diagnostiek en/of behandeling vorm te geven tot maatwerk voor de cliënt en zijn / haar systeem. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg en coördineert zorg in overleg met zorgaanbieders en andere extern betrokkenen. Je werkt onder supervisie van een GZ-psycholoog.

Waar je komt te werken

Bouw jij samen met ons aan de best mogelijke herstelondersteunende zorg?

Het regioteam is actief binnen de eerste fase van de behandeling. Daarnaast bestaat een deel van de werkzaamheden uit inhoudelijke consultatie aan (potentiele) verwijzers. We richten ons nadrukkelijk vanaf het moment van aanmelding op het zoeken van de samenwerking met en binnen het netwerk van de cliënt. Hierin zijn het eerste contact, een goede telefonische screening van de cliënten en een transdiagnostische blik van groot belang. De hulpvraag van de cliënt is leidend, hierop sluit het herstelgerichte behandelaanbod van het regioteam naadloos aan. Uniek in de aanpak is dat de cliënt vanaf het moment van intake direct met de hulpvraag aan de slag kan door middel van (online) behandelmodules, stabilisatiegroep of ander groepsaanbod. Zo borgen we samen tijdige, kundige diagnostiek en richten we samen met de cliënt de blik op het vormgeven van het herstel zodra dit mogelijk is. Hierin werkt het regioteam nauw samen met de Herstelacademie De Stijl en andere netwerk- en ketenpartners. Het team bestaat uit een psychiater, GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist, spv, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.

Het regioteam maakt onderdeel uit van Reinier van Arkel. Voor meer achtergrondinformatie over het regioteam Binnenstad zie bijgaande infographic via de link: https://insite.reiniervanarkel.nl/media/file/9185/show

“We zijn er om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat kunnen we niet alleen. Daarom netwerkzorg”. Dit is de collectieve ambitie van Reinier van Arkel, hier staan we voor en gaan we voor.

Wat wij van je vragen

 • Je beschikt over een registratie als – NIP psycholoog met diagnostiekaantekening;
 • Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding psychologie.
 • Je bent in het bezit van een LOGO-verklaring of hebt de mogelijkheid om deze op korte termijn te verkrijgen;
 • Je hebt ervaring in het behandelen en begeleiden van cliënten met complexe psychische problemen;
 • Bij voorkeur beschik je over ervaring met CGT en EMDR;
 • Je bent communicatief vaardig, flexibel en initiatiefrijk;
 • Je bent in staat om systeem- en resultaatgericht te werken.

Wat kunnen wij je bieden

 • Inschaling binnen cao-ggz binnen FWG 55 (€3376-€4468);
 • We zoeken een collega die samen met ons verder bouwt aan het regioteam Binnenstad, de uren bepalen we graag in overleg met je;
 • Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling;
 • Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je;
 • E-learnings via LearnLinq. En een breed aanbod aan opleidingen en trainingen;
 • FiscFree; dit geeft de mogelijkheid om producten zoals telefoons, fietsen en laptops met fiscaal voordeel te kopen.

Solliciteren

Meer weten? Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor contact op met: Arianne van Hoorn – Biemans (Manager Zorg), bereikbaar via: 06-31753762. 

Interesse?! Solliciteer dan via de “solliciteer hier” button op de vacaturepagina op de werken bij website van Reinier van Arkel!

Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie. Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.